دوره 18، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 )                   جلد 18 شماره 1 صفحات 17-31 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tbj.v17i7.850


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی ایران ، f_ahmadi1367@yahoo.com
چکیده:   (814 مشاهده)
مقدمه: صدا به عنوان یک عامل زیان آور فیزیکی تهدید جدی برای سلامتی انسان و هم چنین  مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل فیزیکی زیان آور محیط های کاری محسوب می گردد که بر شیوه زندگی و کار فرد تاثیر منفی خواهد گذاشت. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین اثرات شنوایی، روانشناختی و نگرش ذهنی در مواجهه مزمن با صدا در محیط کار طراحی و اجرا گردید.
روش بررسی: این یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد. به منظور محاسبه میزان شدت صوت دریافتی افراد بر حسب تراز معادل  8 ساعته، براساس استاندارد  (ISO 9612:2009) از دستگاه  Testoمدل  ((CEL-815 ، جهت تعیین آزردگی (نگرش ذهنی منفی نسبت به محیط کار)، از پرسشنامه حاوی یک سوال عددی که از عدد1 تا 11 شماره بندی شده بود در این مطالعه استفاده شد  و هم چنین جهت بررسی عملکرد شناختی از آزمون های استروپ، برج لندن استفاده گردید.
یافته ها: 300 نفر  دارای میانگین سنی 03/36±3/79 در این مطالعه وارد شدند. نتایج به خوبی نشان داد که ارتباط معنی داری بین شاخص های شناختی و افت شنوایی در این مطالعه وجود دارد (05/0>P). ارتباط معنی داری بین آزردگی و میزان شنوایی در فرکانس های مختلف صدا وجود داشت (05/0>P). همچنین نتایج آزمون های استروپ، برج لندن و عملکرد شناختی ارتباط معنی داری با آزردگی ناشی از مواجهه مزمن با صدا داشتند (05/0>P).
نتیجه گیری: نتایج و شواهد این مطالعه تاثیر مثبت افت شنوایی بر آزردگی و شاخص های عملکرد شناختی در کارگران مواجهه مزمن با صدا  به خوبی نشان داد.
 
متن کامل [PDF 666 kb]   (273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶