طلوع بهداشت یزد- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این دوماهنامه با هدف ارتقائ سطح علمی و آگاهی مخاطبین خود در زمینه های علوم بهداشتی ، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت منتشر می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.42.19.fa
برگشت به اصل مطلب