راهنمای نویسندگان

  «بسمه تعالی» راهنمای تنظیم و تدوین مقالات :مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد به صورت دوماهنامه منتشر می‌شود و در زمینه‌های بهداشتی و موضوعات مرتبط به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌پردازد، لذا از اساتید، دانش پژوهان و همکاران ارجمند تقاضا دارد مقالات ارسالی خود را براساس موارد زیر تدوین و ارسال نمایند.
اصول کلی:
  ۱. مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات به چاپ رسیده باشد معذور است.
  ۲. مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقالات است.
  ۳. مجله حق رد، قبول ، اصلاح ، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  ۴. داشتن کد ارکید برای نویسندگان مقاله  الزامی است. راهنمای دریافت کد ارکید
  ۵.  داشتن کد تاییدیه اخلاق از کمیته پژوهشی دانشگاه مربوطه برای مقالات ارسالی الزامی است.
مقالات مورد پذیرش :
  ۱ – مقالات پژوهشی: شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم ( جداول، نمودارها و تصاویر) باشد.
  ۲ – مقالات مروری: مقاله ای که توسط افراد صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند (با استفاده از منابع و ماخذ معتبر و جدید) نوشته شده باشد که بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:
  - مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند.
  - مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب نظر که خود حداقل دارای یک مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده، مقدمه و بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای ۲۰ منبع باشند و حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه تهیه شوند.
  ۳ – گزارش مورد (Case Report) : مقالات موردی که به گزارش موارد نادر و جالب می پردازد، باید دارای خلاصه، مقدمه، شرح حال، بحث و نتیجه گیری باشد.
  * مجله از درج مقالات ترجمه ای معذور است مگر در مواردی که محتوای ترجمه بسیار مفید و جدید باشد.
  راهنمای نگارش :
  
  ۱ – مقالات بایستی بوسیله نرم افزار Word۲۰۰۷ Microsoft با قلم BZar ،‌ پوینت ۱۲ و در متن انگلیسی با قلم تایمز (TimesNewRoman) پوینت ۱۱ تایپ شده و به وب سایت tbj.ssu.ac.ir ارسال گردد. ضمناً مقالات روی یک طرف کاغذ سفید A۴ بصورت یک خط در میان (حداکثر ۲۴ خط در هر صفحه A۴ ) تایپ شود. و حداقل ۲۵ میلی متر حاشیه از دو طرف داشته باشد.
  ۲-نامه ای به امضای نویسنده (نویسندگان) مبنی براین که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز همزمان، به مجله ای دیگر ارسال نگردیده و تا گرفتن پاسخ نهایی از این مجله، مقاله برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد. همچنین باید فرمهای شماره ۱و۲ پیوست تکمیل شود.
  ۳- در صفحه اول باید عنوان کامل مقاله، نام مؤلفین، رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و یا محل اشتغال مؤلف یا مؤلفین، آدرس پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول ذکر گردد.
  ۴- در کلیه مقالات بایستی این ترتیب رعایت شود: عنوان، چکیده ، متن، تقدیرنامه ( حاصل پایان نامه ) ، مراجع، جداول و تصاویر (هر کدام در صفحه جداگانه).
  ۵- چکیده مقاله (حداکثر ۲۵۰ واژه) باید شامل ۴ بخش مقدمه،روش بررسی،یافته ها و نتیجه گیری باشد.
  در ذیل خلاصه باید واژه های کلیدی یا عبارت کوتاه (ترجیحا از کلید  واژه های فهرست Mesh ) ارائه شود. و تعداد آن بین ۳ الی ۵ واژه باشد. (http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html)
  ۶– چکیده مقالات به زبان انگلیسی ضروری است. و این چکیده دقیقا معادل چکیده فارسی و حاوی بخشهای زیر به صورت مجزا و قالب دار ( structural ) و حداکثر شامل ۲۵۰ کلمه می باشد. Title, Authors, Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords
۷-منظور از فایل پیش نیاز فایل مربوط به امضای نویسندگان (فرم ۱و ۲)می باشد که بعد از امضا و اسکن باید ضمیمه شود. (در صورت عدم وجود فایل پیش نیاز به انجام مراحل داوری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
  - معرفی نویسندگان در چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی باشد و شامل (رتبه علمی، گروه آموزشی ، دانشگاه، شهر، کشور)
  متن اصلی مقاله شامل بخش های زیر می باشد
  مقدمه : این بخش حداکثر ۲ صفحه و رفرنس ها به ترتیب اعداد از کوچک به بزرگ (روش ونکوور) در مقدمه ذکر شود در مقدمه به دانش موجود درباره موضوع ضرورت مسأله تحقیق مطالعات مشابه و هدف مطالعه اشاره شود.
  روش بررسی : در این بخش، نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، ملاحظات اخلاقی و روش های آماری به دقت بیان شود.
  یافته ها: در این قسمت از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود. (حداکثر ۵ جدول یا نمودار ) جداول و نمودارها باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا بوده و جداول بدون خط باشد. ضمنا از آوردن جدول هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.در ضمن عناوین جداول در قسمت بالا و عناوین نمودار ها در زیر آن درج گردد. 
  بحث و نتیجه گیری: یافته های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در مطالعات مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه گیری به صورت روشن و در حد یافته های تحقیق و با توجه به محدودیت های مطالعه بیان شود.
   تقدیر و تشکر: در این بخش از موسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. همچنین مقالاتی که از پایان نامه ها و یا طرح های تحقیقاتی حاصل می شود عبارت « این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی یا طرح تحقیقاتی می باشد» نوشته شود.
حمایت مالی: این قسمت اگر حمایت مالی شده، قید شود و در غیر این صورت ذکر شود حمایت مالی نداشته است.
ملاحظات اخلاقی:در این قسمت کد اخلاق و محل اخذ کد اخلاق و ملاحظات اخلاقی انجام شده نوشته شود.
مشارکت نویسندگان: مشارکت تمام نویسندگان در مقاله را فرد به فرد توضیح داده شود که در چه قسمت های از جمله ( طراحی پژوهش،جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها، نگارش و اصلاح مقاله) مشارکت داشته اند. 
تعارض منافع: نویسندگان اعلام می دارند هیج گونه تضاد منافعی در این مقاله وجود ندارد.

 - شیوه نگارش فهرست منابع:
  باید با نظم و ترتیب متوالی به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری شوند. مراجع در متن، جداول و زیرنویس با شماره مشخص شوند . و منابع حتی الامکان جدید باشد.
  توجه : " کلیه منابع فارسی مثل مجله وکتاب و... باید به صورت لاتین نوشته شود و در انتهای آن کلمه [Persian] قرار گیرد. "
  الف) کتب فارسی و انگلیسی:
  نام خانوادگی و نام نویسنده (درصورت داشتن بیش از سه نویسنده نام شش نویسنده را نوشته و بعد از آن کاما و بعد et al می آید). عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر;سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب.
  Example
  Butler T. principles of health education and health promotion. ۲nd ed. USA: Morton publi cation ; ۲۰۰۱:۲۳۴-۴۷ .
  ب ) کتب خارجی ترجمه شده:
  نام خانوادگی و نام مترجم . « در ترجمه » عنوان کامل کتاب. نام مؤلف اصلی. شماره چاپ. محل نشر : نام ناشر ; سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب. مثال
  Example
  Nayebi H. In translation Surveys in Social Research. Davaws DA. ۳rd ed . Tehran : Ney publi cation;۲۰۰۳:۲۱۰-۱۷.
  ج) مقالات خارجی :
    Authors. Title. Journal name year; Volume and (Issue Number): page number.
  Example
  Parkin DM, clayton D, Black RJ, et al. childhood leukemia in Europe after chernobyl. Br j cancer ۱۹۹۶; ۷۳(۵): ۱۰۰۶-۱۲.
  د ) مقالات فارسی:
  نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله و سال انتشار ; دوره انتشار(شماره): شماره صفحات اول و آخر مقاله.(لازم به ذکر است تمام موارد به لاتین درمنبع نوشته شود و در آخر کلمۀ [Persian] اضافه شود.)
  Example
 Bidarpour F, Holakoiinaini K, Rahimi A, et al. A survey of risk factors for type ۲ diabetes in patients of Kurdistan Diabetic Center in ۲۰۰۱. Scientific Journal of Kurdistan university of medical sciences ۲۰۰۳; ۲۶(۵۲): ۱۵-۲۰. [Persian]
  هـ ) فصل کتب خارجی :
  chapter Authors. chapter title. In: Editors. Title of book. Edition. Place of publication: publisher; year:(PP).
  Example
  Phillips SJ , whisnant JP . Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension: Pathology, diagnosis, and management.۲nd ed. New York: Raven publi cation ;۱۹۹۵:۴۶۵-۷۸.
  ر - استناد به مقاله دریافتی از اینترنت :
  Authors. Title. Journal nam year; Volume and (Issue Number): page number. Available from: Internet Address Accessed (Date) .
  
  Example
  Carl J.Pepine MD.The impact of Nitric oxide in Cardiovascular Medicine untapped potential utility. The American Journal of Medicine  ۲۰۰۹;۱۲۲(۵):۱-۹.Available from: Http://www.mdconsult .com/das/article/body. Accessed September ۲۶,۲۰۱۰
  ز - پایان نامه :
  Authors.thesis title[submitte for degree].university name.year.
  
  Example:
  Amiri M.Epidemiologic Study of Baras disease in primary school of kermanshah [MD thesis]. Kermanshah University of Medical sciences.۱۹۹۸
   ژ-مقالات الکترونیک
  Electronic:
  Havens G, Furuya S, Tan KM. The future of continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente journal [serial on line] ۲۰۰۱; ۵ (۱) [۱۸ Screens].Available from: http://www. Kaiser Permanente. Org/medicin/permjournal/ winter ۰۱/HScme.html.
   س- مطالب کنفرانس
  Kimura J, Shibasli H, editors.Recent advances in clinical neurophysiology.Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology: ۱۹۹۵ Oct. ۱۵-۱۹: Kyoto, Japan.Amsterdam:Elsecier;۱۹۹۶.
  ۸– مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می دارد.
  ۹- مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از نظر اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود و هیأت تحریریه در صحت و سقم مطالب مسئولیتی ندارد.
  ۱۰- نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به صورت on-line به آدرس وب سایت مجله http://tbj.ssu.ac.ir ارسال نمایند.
 
  نشانی: یزد –میدان عالم- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده بهداشت-دفتر مجله طلوع بهداشت-تلفن:۳۸۲۰۹۱۳۷-۰۳۵
  سایت : Email:Tolooebehdashtyahoo.com                       http://tbj.ssu.ac.ir
 


دفعات مشاهده: 34107 بار   |   دفعات چاپ: 995 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 70 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طلوع بهداشت یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Tolooebehdasht

Designed & Developed by : Yektaweb