دوره 20، شماره 5 - ( آذر و دی 1400 )                   جلد 20 شماره 5 صفحات 39-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.NKUMS.REC.1400.039


XML English Abstract Print


دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. ، hosseini.ha60@gmail.com
چکیده:   (662 مشاهده)
مقدمه: در این مطالعه ارتباط بین وضعیت روانی- اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بررسی شد تا بتوانیم در ارائه خدمات موثرتر به دانشجویان گام های موثری برداریم.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 423 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به صورت روش نمونه گیری چند مرحله ای (طبقه ای و تصادفی سیستماتیک ) انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، سلامت عمومی(GHQ-12)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاس سلامت اجتماعی و مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد و داده هابا استفاده از نرم افزارSPSS   نسخه 18و آزمون های  آماری توصیفی و تحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سن افراد مورد بررسی52/3± 65/21، معدل 47/1±2/16 و سلامت روان 08/6 ± 46/23 بود. بین معدل دانشجویان با هیج یک از ابعاد سلامت روان همبستگی معنی داری مشاهده نشد ولی بین سلامت روان با رضایت زندگی، حمایت اجتماعی عزت نفس و سلامت اجتماعی رابطه معنی دار آماری وجود داشت. رضایت زندگی دختران بیشتر از پسران بود(027/0=P). حمایت اجتماعی درک شده دختران کمتر از پسران بود(025/0=P). میزان رضایت از زندگی مجردها کمتر از متاهل ها بود(001/0<P). رضایت زندگی دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری داشت(005/0=P) حمایت اجتماعی درک شده دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه می توان چنین بیان کرد که به طور کلی  ابعاد مختلف وضعیت روانشناختی و اجتماعی مانند عزت نفس، اعتماد به نفس، حمایت اجتماعی، سلامت اجتماعی و رضایت از زندگی با وضعیت تحصیل دانشجویان می تواند تاثیر گذار باشد و این ارتباط معمولاً متقابل است یعنی شاخص های اجتماعی و روانی بر وضعیت تحصیلی تاثیر می گذارند و وضعیت تحصیلی نیز در ارتقاء یا تنزل سلامت روانی و اجتماعی موثر می باشد.
سلامت روانی، سلامت اجتماعی، پیشرفت تحصیلی
 
متن کامل [PDF 691 kb]   (294 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (696 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/2/4 | پذیرش: 1400/4/7 | انتشار: 1400/10/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.