دوره 20، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1400 )                   جلد 20 شماره 6 صفحات 72-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 7088
Ethics code: 7830
Clinical trials code: 7081


XML English Abstract Print


دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران. ، hrezaeipandari@yahoo.com
چکیده:   (896 مشاهده)
به کارگیری  راهبردهای  خود تنظیمی، بخش مهمی از مداخلات ورزشی است که اهمیت استفاده از آنها در ارتقای فعالیت فیزیکی ثابت شده است مطالعه حاضر جهت  بررسی  میزان اثر بخشی آموزش فعالیت بدنی براساس تئوری  خود تنظیمی بر کیفیت زندگی سالمندان خمینی شهر اجرا گردید.
مواد و روش ها: مطالعه  مداخله ای  که بر روی 64 سالمند  مراکز سلامت دستگرد و بوعلی  شهرستان خمینی شهر- اصفهان انجام شد.  گروه مداخله،  برنامه فعالیت بدنی به روش خود تنظیمی آموزش دادیم. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های کیفیت زندگی و   فعالیت فیزیکی قبل و دو  ماه پس از مداخله جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و  روش های آماری کای اسکوئر، تست  فیشر، من ویتنی، تی تست و آنالیزکوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در گروه مداخله و کنترل از ابعاد فعالیت بدنی ، میانگین راه رفتن 35/7±75/7  و ± 01/8 54/15، فعالیت بدنی متوسط 87/2 ±85/2 در مقابل 23/6±53/5 و فعالیت بدنی سبک 71/15±86/2 در مقابل 4114/± 86/7 افزایش داشت  این اختلاف ها از نظر آماری معنی دار بود. همچنین از ابعاد کیفیت زندگی در گروه مداخله  به ترتیب، میانگین روابط اجتماعی 3/17 ±76/61  در مقابل 68/9 ±75/68 ، سلامت روان  06/11± 1/51   در مقابل66/9 ±67/53 بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار بود(05/0 P<).
نتیجه گیری:  بکارگیری راهبردهای خودتنظیمی منجربه افزایش فعالیت فیزیکی در سالمندان  می گردد، در واقع هر چه سالمند، پر تحرک تر باشد، میزان روابط اجتماعی و سلامت روان ارتقاء می یابد،
متن کامل [PDF 550 kb]   (519 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1492 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/12/25 | پذیرش: 1400/12/14 | انتشار: 1400/11/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.