دوره 19، شماره 6 - ( 12-1399 )                   جلد 19 شماره 6 صفحات 49-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 48
Ethics code: IR.GUMS.REC.1397


XML English Abstract Print


دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. ، a.ashouri@gmail.com
چکیده:   (1461 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اهمیت سلامت نوجوان به ویژه دختران و عدم کفایت مصرف لبنیات در سراسردنیا، نیاز به بررسی عوامل روان شناختی مرتبط با رفتار مصرف لبنیات، احساس می شود. لذا این مطالعه دردانش آموزان دختر دبیرستانی انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهشی  تحلیلی بر 385 دانش آموز دخترمقطع دوم متوسطه شهرستان شفت در  اردیبهشت ماه سال 1398 به ه شیوه ی سرشماری انجام گرفت. ابزار بررسی پرسشنامه ای محقق ساخته، روا و پایا، مشتمل براطلاعات جمعیت شناختی، سازه دانش، خودکارآمدی درک شده و رفتارمصرف لبنیات (بخش مصرف لبنیات از پرسشنامه ی FFQ) بود که توسط دانش آموزان به صورت خودایفا تکمیل شد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. از آماره های توصیفی فراوانی (درصد)، میانگین (انحراف معیار) و آزمون های کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن ورگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها، 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مجموع 221 نفر (7/57%) کمتر از 2 واحد و 162 نفر (3/42) بیشتر از 2 واحد در روز لبنیات مصرف می کردند. میانگین نمره سازه های خودکارآمدی6/6±20/23 (در حد متوسط) و دانش 05/3±1/19 (در حد خوب) بود. بین خودکار آمدی درک شده و رفتار مصرف لبنیات، همبستگی ضعیف (199/0r=) اما معنی دار05/0p<) و بین دانش و رفتار، همبستگی معنی دار مشاهده نشد(05/0p>، 025/0r=-). نتایج رگرسیون لجستیک چندگانه بیانگر قدرت پیشگویی کنندگی سازه خودکارآمدی درک شده در رفتار مصرف لبنیات بود، به طوریکه یک نمره افزایش خودکارآمدی درک شده همراه با 5 درصد افزایش شانس مصرف لبنیات به مقدار 2 واحد و یا بیشتر یود           (016/1-089/1: فاصله اطمینان95 و 052/1 : نسبت شانس).
نتیجه گیری: خودکارآمدی درک شده، رفتار مصرف لبنیات  را در دانش آموزان مورد مطالعه پیش بینی نمود، مداخلات آموزشی در مدارس باید بیشتر برارتقاء ادراکات و نگرش های تغذیه ای تمرکز نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: لبنیات، دانش، خودکارآمدی، دانش آموزان
متن کامل [PDF 550 kb]   (746 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1006 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/3/21 | پذیرش: 1399/7/7 | انتشار: 1399/12/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.