دوره 17، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1397 )                   جلد 17 شماره 3 صفحات 23-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، m.salahsour70@gmail.com
چکیده:   (2384 مشاهده)
مقدمه: نظارت و ارزیابی رشد جسمی در کودکان از روش های مهم جهت تعیین وضعیت تغذیه ای و سلامتی آنان است و با پایش رشد کودکان از طریق شاخص های رشد میتوان اختلال در رشد و سوتغذیه را در انان تشخیص داد.بر این اساس هدف از این مطالعه تعیین شاخص های رشد کودکان 11-6 سال براساس صدک های وزن، قد ونمایه توده بدنی و مقایسه ان بااستاندارد NCHS  بوده است.
روش بررسی: این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت توصیفی از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ در سال تحصیلی1395-1394 در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در 26 ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای، دانش اﻣﻮزان اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎم داﻧﺶ اموزان یک ﻛﻼس از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪ. ﻗﺪ و وزن216 کودک در سنین 11-6 ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ (جمعاً 2592 کودک) و با اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار LMS CHARTMAKER جداول ﻗﺪ و وزن و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس سن وجنس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ NCHS ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار گرفتند.
یافته ها: در دو جنس صدک های قد، وزن و شاخص توده بدنی در تمامی سنین به استاندارد NCHS نزدیک بود، جز در صدک 97 قد پسران و صدک 97 شاخص توده بدنی دو جنس و صدک 97 وزن پسران و صدک 75 وزن پسران در سنین 9 و 10 سال و همین صدک ها در دختران به ترتیب درسنین 11-7 سال و 11-9 سال مقادیر کودکان یزدی بیشتر از مقادیر استاندارد بود.
نتیجه گیری: در مجموع با توجه به تفاوتهای مشاهده شده بین مقادیر قد وزن و شاخص توده بدنی کودکان یزدی با مقادیر استاندارد  NCHS بهتر است از نرم های مطالعه حاضر استفاده شود.
 
متن کامل [PDF 270 kb]   (1608 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/7/27 | پذیرش: 1396/8/17 | انتشار: 1397/6/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.