طلوع بهداشت یزد- زود آیند
زود آیند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۶ | 
طراحی آموزش درمان فعال‌سازی رفتاری متناسب با نوجوانان و بررسی اثر آن بر کاهش علائم افسردگی نوجوانان
  بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مسمومیت غذایی
طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان در زنان خواستار فرزند شهر مهریز
تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه
بر اساس تئوری رفتاربرنامه ریزی شده
بررسی سازه­های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد و رفتار کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
تعیین کننده های دموگرافیک تصمیم گیری اخلاقی مدیران سلامت استان یزد ، 1393 
نشانی مطلب در وبگاه طلوع بهداشت یزد:
http://tbj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.78.38.fa
برگشت به اصل مطلب