راهنمای نویسندگان

  «بسمه تعالی» راهنمای تنظیم و تدوین مقالات :مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد به صورت دوماهنامه منتشر می‌شود و در زمینه‌های بهداشتی و موضوعات مرتبط به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌پردازد، لذا از اساتید، دانش پژوهان و همکاران ارجمند تقاضا دارد مقالات ارسالی خود را براساس موارد زیر تدوین و ارسال نمایند.
اصول کلی:
  ۱. مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات به چاپ رسیده باشد معذور است.
  ۲. مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقالات است.
  ۳. مجله حق رد، قبول ، اصلاح ، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  ۴. داشتن کد ارکید برای نویسندگان مقاله  الزامی است. راهنمای دریافت کد ارکید
  ۵.  داشتن کد تاییدیه اخلاق از کمیته پژوهشی دانشگاه مربوطه برای مقالات ارسالی الزامی است.
مقالات مورد پذیرش :
  ۱ – مقالات پژوهشی: شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم ( جداول، نمودارها و تصاویر) باشد.
  ۲ – مقالات مروری: مقاله ای که توسط افراد صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند (با استفاده از منابع و ماخذ معتبر و جدید) نوشته شده باشد که بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:
  - مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند.
  - مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب نظر که خود حداقل دارای یک مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده، مقدمه و بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای ۲۰ منبع باشند و حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه تهیه شوند.
  ۳ – گزارش مورد (Case Report) : مقالات موردی که به گزارش موارد نادر و جالب می پردازد، باید دارای خلاصه، مقدمه، شرح حال، بحث و نتیجه گیری باشد.
  * مجله از درج مقالات ترجمه ای معذور است مگر در مواردی که محتوای ترجمه بسیار مفید و جدید باشد.
  راهنمای نگارش :
  
  ۱ – مقالات بایستی بوسیله نرم افزار Word۲۰۰۷ Microsoft با قلم BZar ،‌ پوینت ۱۲ و در متن انگلیسی با قلم تایمز (TimesNewRoman) پوینت ۱۱ تایپ شده و به وب سایت tbj.ssu.ac.ir ارسال گردد. ضمناً مقالات روی یک طرف کاغذ سفید A۴ بصورت یک خط در میان (حداکثر ۲۴ خط در هر صفحه A۴ ) تایپ شود. و حداقل ۲۵ میلی متر حاشیه از دو طرف داشته باشد.
  ۲-نامه ای به امضای نویسنده (نویسندگان) مبنی براین که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز همزمان، به مجله ای دیگر ارسال نگردیده و تا گرفتن پاسخ نهایی از این مجله، مقاله برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد. همچنین باید فرمهای شماره ۱و۲ پیوست تکمیل شود.
  ۳- در صفحه اول باید عنوان کامل مقاله، نام مؤلفین، رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و یا محل اشتغال مؤلف یا مؤلفین، آدرس پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول ذکر گردد.
  ۴- در کلیه مقالات بایستی این ترتیب رعایت شود: عنوان، چکیده ، متن، تقدیرنامه ( حاصل پایان نامه ) ، مراجع، جداول و تصاویر (هر کدام در صفحه جداگانه).
  ۵- چکیده مقاله (حداکثر ۲۵۰ واژه) باید شامل ۴ بخش مقدمه،روش بررسی،یافته ها و نتیجه گیری باشد.
  در ذیل خلاصه باید واژه های کلیدی یا عبارت کوتاه (ترجیحا از کلید  واژه های فهرست Mesh ) ارائه شود. و تعداد آن بین ۳ الی ۵ واژه باشد. (http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html)
  ۶– چکیده مقالات به زبان انگلیسی ضروری است. و این چکیده دقیقا معادل چکیده فارسی و حاوی بخشهای زیر به صورت مجزا و قالب دار ( structural ) و حداکثر شامل ۲۵۰ کلمه می باشد. Title, Authors, Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords
۷-منظور از فایل پیش نیاز فایل مربوط به امضای نویسندگان (فرم ۱و ۲)می باشد که بعد از امضا و اسکن باید ضمیمه شود. (در صورت عدم وجود فایل پیش نیاز به انجام مراحل داوری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
  - معرفی نویسندگان در چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی باشد و شامل (رتبه علمی، گروه آموزشی ، دانشگاه، شهر، کشور)
  متن اصلی مقاله شامل بخش های زیر می باشد
  مقدمه : این بخش حداکثر ۲ صفحه و رفرنس ها به ترتیب اعداد از کوچک به بزرگ (روش ونکوور) در مقدمه ذکر شود در مقدمه به دانش موجود درباره موضوع ضرورت مسأله تحقیق مطالعات مشابه و هدف مطالعه اشاره شود.
  روش بررسی : در این بخش، نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، ملاحظات اخلاقی و روش های آماری به دقت بیان شود.
  یافته ها: در این قسمت از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود. (حداکثر ۵ جدول یا نمودار ) جداول و نمودارها باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا بوده و جداول بدون خط باشد. ضمنا از آوردن جدول هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.در ضمن عناوین جداول در قسمت بالا و عناوین نمودار ها در زیر آن درج گردد. 
  بحث و نتیجه گیری: یافته های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در مطالعات مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه گیری به صورت روشن و در حد یافته های تحقیق و با توجه به محدودیت های مطالعه بیان شود.
  تشکر و قدردانی: در این بخش از موسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. همچنین مقالاتی که از پایان نامه ها و یا طرح های تحقیقاتی حاصل می شود عبارت « این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی یا طرح تحقیقاتی می باشد» نوشته شود.
 - شیوه نگارش فهرست منابع:
  باید با نظم و ترتیب متوالی به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری شوند. مراجع در متن، جداول و زیرنویس با شماره مشخص شوند . و منابع حتی الامکان جدید باشد.
  توجه : " کلیه منابع فارسی مثل مجله وکتاب و... باید به صورت لاتین نوشته شود و در انتهای آن کلمه [Persian] قرار گیرد. "
  الف) کتب فارسی و انگلیسی:
  نام خانوادگی و نام نویسنده (درصورت داشتن بیش از سه نویسنده نام شش نویسنده را نوشته و بعد از آن کاما و بعد et al می آید). عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر;سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب.
  Example
  Butler T. principles of health education and health promotion. ۲nd ed. USA: Morton publi cation ; ۲۰۰۱:۲۳۴-۴۷ .
  ب ) کتب خارجی ترجمه شده:
  نام خانوادگی و نام مترجم . « در ترجمه » عنوان کامل کتاب. نام مؤلف اصلی. شماره چاپ. محل نشر : نام ناشر ; سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب. مثال
  Example
  Nayebi H. In translation Surveys in Social Research. Davaws DA. ۳rd ed . Tehran : Ney publi cation;۲۰۰۳:۲۱۰-۱۷.
  ج) مقالات خارجی :
    Authors. Title. Journal name year; Volume and (Issue Number): page number.
  Example
  Parkin DM, clayton D, Black RJ, et al. childhood leukemia in Europe after chernobyl. Br j cancer ۱۹۹۶; ۷۳(۵): ۱۰۰۶-۱۲.
  د ) مقالات فارسی:
  نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله و سال انتشار ; دوره انتشار(شماره): شماره صفحات اول و آخر مقاله.(لازم به ذکر است تمام موارد به لاتین درمنبع نوشته شود و در آخر کلمۀ [Persian] اضافه شود.)
  Example
 Bidarpour F, Holakoiinaini K, Rahimi A, et al. A survey of risk factors for type ۲ diabetes in patients of Kurdistan Diabetic Center in ۲۰۰۱. Scientific Journal of Kurdistan university of medical sciences ۲۰۰۳; ۲۶(۵۲): ۱۵-۲۰. [Persian]
  هـ ) فصل کتب خارجی :
  chapter Authors. chapter title. In: Editors. Title of book. Edition. Place of publication: publisher; year:(PP).
  Example
  Phillips SJ , whisnant JP . Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension: Pathology, diagnosis, and management.۲nd ed. New York: Raven publi cation ;۱۹۹۵:۴۶۵-۷۸.
  ر - استناد به مقاله دریافتی از اینترنت :
  Authors. Title. Journal nam year; Volume and (Issue Number): page number. Available from: Internet Address Accessed (Date) .
  
  Example
  Carl J.Pepine MD.The impact of Nitric oxide in Cardiovascular Medicine untapped potential utility. The American Journal of Medicine  ۲۰۰۹;۱۲۲(۵):۱-۹.Available from: Http://www.mdconsult .com/das/article/body. Accessed September ۲۶,۲۰۱۰
  ز - پایان نامه :
  Authors.thesis title[submitte for degree].university name.year.
  
  Example:
  Amiri M.Epidemiologic Study of Baras disease in primary school of kermanshah [MD thesis]. Kermanshah University of Medical sciences.۱۹۹۸
   ژ-مقالات الکترونیک
  Electronic:
  Havens G, Furuya S, Tan KM. The future of continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente journal [serial on line] ۲۰۰۱; ۵ (۱) [۱۸ Screens].Available from: http://www. Kaiser Permanente. Org/medicin/permjournal/ winter ۰۱/HScme.html.
   س- مطالب کنفرانس
  Kimura J, Shibasli H, editors.Recent advances in clinical neurophysiology.Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology: ۱۹۹۵ Oct. ۱۵-۱۹: Kyoto, Japan.Amsterdam:Elsecier;۱۹۹۶.
  ۸– مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می دارد.
  ۹- مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از نظر اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود و هیأت تحریریه در صحت و سقم مطالب مسئولیتی ندارد.
  ۱۰- نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به صورت on-line به آدرس وب سایت مجله http://tbj.ssu.ac.ir ارسال نمایند.
  
  نشانی: یزد –میدان عالم- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده بهداشت-دفتر مجله طلوع بهداشت-تلفن:۳۸۲۰۹۱۳۷-۰۳۵
  سایت : http://tbj.ssu.ac.ir
  منشور اخلاق:
  فصل اول: نویسندگی
ماده‌ی ۱-۱- شخصی نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله محسوب می‌شود که هر سه معیار زیر را داشته باشد:
و سهم قابل توجهی در حداقل یکی از فعالیت‌های زیر داشته باشد:
الف) ارایه‌ی ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه، ب) جمع‌آوری داده‌ها، ج) آنالیز و تفسیر.
۱-۲- در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پیش‌نویس مقاله و یا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد. و مقاله‌ی نهایی شده را مطالعه و تأیید کرده‌باشد.
تبصره ۱:‌ در مواردی که فرد یا افرادی سهم قابل توجهی در فرآیند پژوهش یا نگارش مقاله داشته‌اند به نحوی که به نظر می‌رسد شایستگی درج نام به‌عنوان یکی از نویسندگان را داشته باشند، اما تمامی سه معیار فوق در مورد آنها صادق نمی‌باشد، درج نام این فرد یا افراد به‌عنوان نویسنده با درخواست مکتوب نویسنده‌ی مسؤول و در صورت تأیید کمیته‌ی اخلاق دانشگاه یا مؤسسه‌ی محل انجام پژوهش بلامانع است. نویسنده‌ی مسؤول موظف است که از موافقت دیگر نویسندگان دست نوشته با اضافه شدن نام این فرد یا افراد اطمینان حاصل کند.
تبصره ۲:‌ اشخاص حقوقی و تیم‌‌های پژوهشی نیز مشمول معیارهای این ماده می‌گردند.
ماده‌ی ۱-۳- نام تمامی اشخاصی که معیارهای نویسندگی مقاله (منطبق با ماده‌ی یک این راهنما) را دارند باید به عنوان نویسنده در بخش نویسندگان مقاله آورده شود ،حتی اگر همکاری خود را با آن مرکز یا تیم پژوهشی قطع کرده باشند.
ماده‌ی ۱-۴- افرادی که معیارهای نویسندگی مقاله بر طبق ماده‌‌ی یک این راهنما را ندارند، نباید به عنوان نویسنده معرفی شوند.
ماده ی۱-۵- تمامی نویسندگان باید مسؤولیت محتوای مقاله را در کلیه‌ی زمینه‌های زیر بپذیرند:
الف) صحت مطالب مندرج در مقاله ،
ب) پایبندی به راهنماهای اخلاقی عمومی و اختصاصی کشور در حفاظت از آزمودنی انسانی یا حیوانات در مطالعه‌ی انجام شده،
ج) اظهار تعارض منافع احتمالی خود بصورت مکتوب در هنگام ارسال مقاله.
ماده‌ی۱-۶- در پژوهش‌های بزرگ که توسط یک تیم پژوهشی انجام شده‌اند و نقش نویسندگان در ایجاد مقاله بسیار تخصصی بوده است، سهم و مسؤولیت هر یک از نویسندگان می‌تواند محدود به قسمت تخصصی مربوط به خود وی گردد. در این موارد پژوهشگر یا پژوهشگران اصلی، فردی را که مسؤولیت کلیت مقاله را خواهد داشت، تعیین خواهند کرد.
ماده‌ی۱-۷- ترتیب نامها در بخش نویسندگان مقاله براساس میزان مشارکت هر یک از افراد و از طریق توافق جمعی آنان مشخص می‌گردد. فردی که بیشترین سهم را در مطالعه و نگارش دست نوشته داشته است، نویسنده‌ی اول خواهد بود. تبصره: جایگاه یا سطح علمی نویسندگان مقاله تأثیری در ترتیب نام نویسندگان نخواهد داشت.
ماده‌ی۱-۸- عدم توافق نویسندگان در مورد ترتیب نامشان در مقاله به درخواست هر یک از ایشان در شورای پژوهشی دپارتمان، مرکز تحقیقات، دانشکده یا مؤسسه‌ی محل اجرای طرح مربوطه مطرح می‌گردد و اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده‌ی ۱-۹- نام کلیه‌‌ی افرادی که سهمی قابل توجهی در اجرای مطالعه یا نگارش مقاله داشته‌اند اما معیارهای درج نام در بخش نویسندگان مقاله را ندارند، در بخش تقدیر و تشکر با ذکر نوع مشارکت، آورده می‌شود.
ماده‌ی ۱-۱۰- ذکر انتساب غیرواقعی (صوری) به مؤسسه، مرکز یا دپارتمانی که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه‌ای فرد نویسنده ندارد، نادرست است.
فصل دوم: سردبیری نشریات علمی ماده‌ی
۲-۱- باید به سردبیر مجلات، آزادی و اختیار عمل کافی برای تصمیم‌گیری و ایفای مستقلانه‌ی وظایف خود (از قبیل رد یا قبول دست نوشته‌های واصله) داده شود.
۲-۲- سردبیر موظف است که رازداری را در تمامی مراحل بررسی دست نوشته رعایت نماید.
۲-۳- بعد از اعلام تصمیم سردبیر در مورد رد یا پذیرش یک دست نوشته برای انتشار، باید فرصت حداقل یک نوبت درخواست تجدید نظر به نویسنده‌ی مسؤول داده شود. هر مجله باید سیاست‌های مدونی برای بررسی این‌گونه درخواست‌ها داشته باشد.
۲-۴- سردبیر باید تمامی تلاش خود را برای کشف موارد سوءرفتار در مقالات دریافتی و برخورد مناسب با موارد احتمالی به‌کار بندد.
۲-۵- سردبیر یا هیات تحریریه باید فرد یا افرادی را برای داوری هر مقاله انتخاب کند که تا حد ممکن در زمینه‌ی علمی مربوطه توانا و مجرب باشند. داور(ان) انتخاب شده باید فاقد هرگونه تعارض منافع شناخته شده در زمینه‌ی‌ مقاله‌ی مورد داوری باشند.
۲-۶- سردبیر مسؤول است که بررسی، انتخاب و اولویت‌بندی دست نوشته‌های واصله برای چاپ، به‌نحوی بی‌طرفانه و تنها با توجه به ویژگی‌های علمی و فنی دست نوشته انجام‌گیرد و عوامل نامربوط در این امر تأثیری نداشته باشد.
فصل
سوم : نقش و مسؤولیت داوران
۳-۱- داوری که مرور همتای یک دست نوشته‌ی ارجاع شده از سوی یک مجله را قبول می‌کند، باید داوری خود را به‌صورت بیطرفانه و تنها براساس ویژگی‌های علمی و فنی دست نوشته به انجام برساند و نباید تحت تأثیر روابط شخصی خود با نویسنده(گان) دست نوشته یا سایر عوامل نامربوط قرار گیرد.
۳-۲- شخصی که مرور همتای یک دست نوشته به او پیشنهاد می‌شود، در صورت وجود هر گونه تعارض منافع، می‌تواند از پذیرش آن دست نوشته برای داوری امتناع کند؛ در غیر این‌صورت، باید تعارض منافع خود را بطور واضح به اطلاع سردبیر مجله برساند.
۳-۳- داوران و نویسنده(گان) دست نوشته باید از برقراری ارتباط با یکدیگر (در رابطه با داوری آن دست نوشته) در طول فرآیند داوری، بدون کسب اجازه از سردبیر مجله‌ی مربوطه امتناع کنند.
۳-۴- چنان‌چه داوری که یک دست نوشته را برای مرور همتا پذیرفته است، خود را واجد صلاحیت علمی یا فنی لازم برای داوری دقیق تمامی یا بخشی از آن دست نوشته نداند، باید مراتب را به اطلاع سردبیر مجله برساند.
۳-۵- دست نوشته‌ای که برای مرور همتا ارسال می‌گردد، باید از سوی داور نیز به عنوان یک متن محرمانه تلقی گردد و اطلاعات مربوط به یا مندرج در آن با هیچ فرد دیگری در میان گذاشته نشود. داور مجاز نیست از دست نوشته‌ی مورد داوری برای هیچ مقصود دیگری به جز مرور همتا استفاده کند و لازم است بعد از پایان داوری از نگهداری دست نوشته به هر شکل، اجتناب نماید.
تبصره‌ی ۱- در صورتی که داور، مشورت با فرد دیگری را برای داوری ضروری بداند و این مشورت متضمن افشای مطالب مندرج در مقاله باشد، این کار تنها با کسب اجازه از سردبیر مجله قابل انجام است.
تبصره‌ی ۲- مفاد ماده‌ی فوق نسبت به تمامی دست نوشته هایی که برای مرور همتا ارسال ‌شده و داور به هر دلیل از پذیرش داوری آن خودداری کرده‌است نیز جاری می‌باشد.
۳-۶- در مرور همتا، داور باید به نقاط قوت و ضعف مقاله توجه کند و در صورت امکان راهکارهایی را برای رفع اشکالات موجود به نویسنده(گان) توصیه نماید. این کار باید با رعایت احترام به استقلال فکری نویسنده(گان) به انجام برسد.
۳-۷- داور در صورت پذیرش یک دست نوشته برای مرور همتا، باید این کار را در مهلت اعلام شده از سوی سردبیر مجله به انجام برساند. تبصره: در صورتی که مهلت اعلام شده از سوی سردبیر مجله برای داور مناسب نیست، باید داور از پذیرش مرور همتای آن دست نوشته امتناع کند یا در مورد مهلت دیگری با سردبیر مجله به توافق برسد.
۳-۸- داور باید علاوه بر بررسی‌های علمی و فنی در مرور همتا، هر گونه عدم رعایت مفاد این راهنما را نیز به اطلاع سردبیر برساند.
فصل چهارم: تعارض منافع
۴-۱- تعارض منافع عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالی و غیر مالی که احتمال دارد نویسنده ، داور یا سردبیر را در اظهار صادقانه‌ی نظر خود تحت تأثیر قرار دهد. وجود تعارض منافع به خودی خود ایرادی اخلاقی برای یک دست نوشته محسوب نمی‌شود.
۴-۲- نویسنده(گان) یک دست نوشته باید هرگونه تعارض منافع خود را که از نگاه مخاطبین پوشیده‌است ، در متن یا ذیل دست نوشته به‌طور شفاف اعلام نمایند. تبصره: قرارداد میان پژوهشگر(ان) و حامی مالی پژوهش نباید متضمن منع اعلام هر گونه تعارض منافع در دست نوشته حاصله باشد.
۴-۳- نویسنده(گان) باید منابع تأمین هزینه‌های پژوهش و نگارش مقاله را به‌طور شفاف معرفی نمایند.
۴-۴- اعضای هیأت تحریریه یا شورای سردبیری چنان‌چه در تصمیم‌گیری سردبیر در مورد یک دست نوشته تأثیرگذار باشند، باید به‌طور شفاف و کامل سردبیر را دربار‌ه‌ی هر گونه تعارض منافع در امر مورد نظر مطلع نمایند.
فصل پنجم: حریم خصوصی و رازداری
ماده‌ی ۵-۱- اطلاعات مشخص کننده‌ی هویت شخصی آزمودنی‌ها، کارکنان محل انجام پژوهش یا هر فرد دیگری غیر از نویسندگان دست نوشته و افرادی که از آن‌ها تقدیر و تشکر می‌شود، نباید در متن دست نوشته، عکس‌ها، شجره‌نامه‌ها یا هر قسمت دیگری آورده شود، مگر این‌که فرد مورد نظر یا نماینده قانونی او برای نشر آن اطلاعات رضایت آگاهانه‌ی کتبی داده باشد. تبصره‌ی ۱: در مورد عکس افراد، پوشش باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به شناسایی فرد نشود و پوشش چشم‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند، مگر آن‌که رضایت آگاهانه‌ی کتبی اخذ شده باشد.
تبصره‌ی ۲: در صورتی‌که انتشار دست نوشته بدون محرمانه ماندن کامل کلیه‌ی اطلاعات هویتی یا اطلاعاتی که می‌تواند منجر به کشف هویت افراد مذکور در ماده‌ی فوق شود امکان‌پذیر نباشد و اخذ رضایت آگاهانه نیز مقدور نباشد، رسیدگی به اصل ادعای عدم دسترسی به افراد مذکور و ضرورت انتشار اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد انتشار آن بر عهده‌ی کمیته‌ی اخلاق منطقه‌ای خواهد بود.
تبصره‌ی ۲: انتشار اطلاعاتی که از پیش و بروش صحیح در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، نیاز به اخذ رضایت آگاهانه ندارد.
فصل ششم: انتشارات همپوشان
۶-۱- اگر یک نشریه‌ی چاپی یا الکترونیک دست نوشته‌ای را پیش از این منتشر کرده باشد یا در حال بررسی برای انتشار آن باشد، ارسال همان دست نوشته به نشریه‌ی دیگر یا انتشار مجدد آن نادرست است. تبصره‌ی ۱: اگر نویسنده(گان) دست نوشته‌ای که در یک نشریه‌ در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرند، به هر دلیلی، آن دست نوشته را برای نشریه‌ی دیگری ارسال نمایند، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار دست نوشته به صورت کتبی به نشریه‌ی اول اعلام نمایند. این کار حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش دست نوشته برای انتشار در نشریه‌ی اول، امکان‌پذیر است.
تبصره‌ی ۲: اگر سردبیران چند نشریه تصمیم بگیرند که به‌طور هم‌زمان یا مشترک دست نوشته‌ای را منتشر کنند، در صورتی‌که هدف از این اقدام تأمین سلامت جامعه باشد و نیز مراتب به‌طور شفاف به خوانندگان آن نشریات اطلاع‌رسانی شود، مشروط به رعایت کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی مرتبط، این کار بلامانع است.
۶-۲- ارسال دست نوشته‌ای که حاوی حجم قابل توجهی از یک مقاله‌ی منتشر شده یا در حال بررسی باشد، برای بررسی جهت انتشار به عنوان مقاله‌ی علمی - پژوهشی نادرست است، حتی اگر به مقاله‌ی قبلی ارجاع داده باشد و یا مقاله‌ی قبلی به نویسنده(گان) همین دست نوشته تعلق داشته باشد. تبصره: تکرار بخش « مواد و روش‌ها » در مقالات بعدی همان نویسنده(گان)، در صورت ضرورت، بلامانع است اما در هر حال ذکر مرجع لازم می‌باشد.
۶-۳- اگر مقاله‌ای پیش از این به صورت چاپی یا الکترونیک منتشر شده باشد، ارسال ترجمه‌ی همان مقاله به زبانی دیگر برای بررسی جهت انتشار، در صورت کسب موافقت سردبیران هر دو مجله و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان بلامانع است.
فصل هفتم‌: سرقت ادبی(Plajiarism)
ماده‌ی ۱-۷) سرقت ادبی عبارت است از استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده‌های منتشر شده یا منتشر نشده‌ی فرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع به‌ روش مناسب یا کسب اجازه در موارد ضروری.
ماده‌ی ۲-۷) استفاده از اصل یا ترجمه‌ی متن منتشر شده‌ی دیگران در دست نوشته باید بر طبق ضوابط ذیل انجام گیرد:
الف) در صورت استفاده از شکل، جدول، پرسشنامه و یا بخش قابل توجهی از متن مورد نظر یا ترجمه‌ی آن، به صورت آوردن عین آن متن، باید علاوه بر آوردن متن در داخل گیومه و ذکر منبع، از مالک معنوی متن اولیه اجازه‌ی کتبی اخذ گردد.
ب) در صورت استفاده از بخشی جزئی از متن مورد نظر یا ترجمه‌ی آن، به صورت آوردن عین آن متن، باید متن مورد نظر در داخل گیومه آورده شود و منبع آن ذکر گردد.
ج) در صورت استفاده از متن مورد نظر یا ترجمه آن به صورت نقل به مضمون، جمع‌بندی،نتیجه‌گیری یا برداشت ایده، باید منبع آن ذکر گردد.
تبصره‌ی ۱) اگر بخشی از متن که مورد استفاده قرار می‌گیرد، به صورت جزئی، مثلاَ در حد تغییر چند کلمه یا آوردن معادل آنها یا تغییر زمان افعال، تغییر کند، باز هم شامل موارد مربوط به آوردن عین متن (بند الف یا ب) می‌گردد.
تبصره‌ی ۲) مندرجات این ماده در مورد مطالب منتشر شد‌ه‌ی قبلی خود نویسنده‌(گان) دست نوشته نیز صادق است.
۷-۳- در مورد بند ج، نقل به مضمون نباید به گونه‌ای باشد که با منظور نویسنده(گان) اصلی و روح کلی نوشته‌ی آن‌ها منافات داشته باشد.
۷-۴- هرگونه مدعایی که در دست نوشته نقل یا بیان می‌گردد یا هرگونه روش مورد استفاده در دستیابی به نتایج، اگر جزو معرفت عمومی و واضح برای مخاطب نباشد، باید با ذکر مرجع باشد.
فصل هشتم‌: آگهی
۸-۱- نشریه‌های علمی - پژوهشی ، اعم از چاپی و الکترونیک، باید تنها آگهی‌هایی را برای انتشار بپذیرند که به ارائه‌ی اطلاعات در مورد واقعه، محصول یا خدمت مورد نظر بپردازند و از هرگونه تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، با ارائه‌ی مطالب غیر علمی و نادرست، خودداری کنند.
۸-۲- مکان درج آگهی تبلیغاتی نباید در مجاورت سرمقاله یا مقاله‌ای علمی باشد که به نوعی ارتباط آن مقاله با آگهی مورد نظر را به ذهن خواننده متبادر سازد.
۸-۳- آگهی‌های تبلیغاتی باید به گونه‌ای در نشریه درج شوند که به‌خوبی از مندرجات علمی قابل چاپ متمایز باشند.
فصل نهم: ویژه‌نامه
۹-۱- ویژه‌نامه‌ها شماره‌هایی از نشریه‌اند که معمولاً به انتشار مجموعه‌ مقالاتی در رابطه با موضوعی مشخص و یا مجموعه‌ی مقالات یک همایش به‌نحوی که در ارتباط با موضوعات اصلی مورد بحث در نشریه باشد، اختصاص دارند. ویژه‌نامه‌ غالباً توسط منابع دیگری غیر از ناشر مجله حمایت مالی می‌شود.
۹-۲- سردبیر مجله مسؤولیت مطالب مندرج در ویژه‌نامه‌ها را همانند شماره‌های عادی نشریه بر عهده دارد.
۹-۳- سردبیر مجله باید اختیار ارسال هر دست نوشته‌ی مورد نظر برای انتشار در ویژه نامه را به داوران مستقل و نیز حق عدم پذیرش آن‌ها را، همانند شماره‌های عادی مجله، حفظ کند. این شرایط باید به نویسندگان و ویراستاران ویژه‌نامه از ‌قبل اطلاع داده شود.
۹-۴- حامی مالی ویژه‌نامه، در صورت وجود، باید به‌طور شفاف در ویژه‌نامه مشخص شود.
۹-۵- نشر آگهی در ویژه‌نامه باید از سیاستی مشابه آن‌چه در شماره‌های عادی مجله اعمال می‌شود، تبعیت کند.
۹-۶- سردبیر و هیات تحریریه‌ی مجله نباید پاداش‌های شخصی یا کمک‌های شخصی حامیان مالی ویژه‌نامه را بپذیرند.
۹-۷- انتشار مجدد در ویژه‌نامه باید با ارجاع به مقاله‌ی اصلی به‌طور واضح مشخص شود. ویژه‌نامه‌ها نباید نتایج یک مطالعه را دوباره منتشر کنند، اما تجدید چاپ راهنماها یا دیگر مطالب در جهت منافع سلامت عمومی با ذکر مأخذ اولیه، می‌تواند مناسب باشد.
۹-۸- در ویژه‌نامه‌ها باید مانند شماره‌‌های عادی، سایر موارد این راهنما رعایت شود.
فصل دهم: انتشار نتایج کارآزمایی‌های بالینی
۱۰-۱- در مطالعاتی که با همکاری پ‍‍ژوهشگران یا مراکزی از خارج از کشور به انجام می‌رسند، انتشار نتایج یا بخشی از نتایج مطالعه به زبان فارسی نیز باید با رعایت کلیه‌ی حقوق افراد خارجی دارای حق نویسندگی یا تقدیر و تشکر، بر اساس این راهنما، به انجام برسد.
۱۰-۲- سردبیر نشریه باید تنها نتایج آن دسته از کارآزمایی‌های بالینی را برای انتشار بپذیرد که در یکی از مراکز ثبت بین‌المللی و ملی ثبت شده و مجوز کمیته‌ی اخلاق مربوطه را دریافت کرده باشد. برای حصول اطمینان از رعایت این اصل سردبیر مجله می‌تواند سند ثبت و مجوز کمیته یا کمیته‌های اخلاقی مرتبط را به‌صورت کتبی از نویسنده‌ی مسوؤل درخواست نماید. تبصره: در مطالعاتی که به‌صورت چند مرکزی در چند کشور به انجام می‌رسند، در صورت دریافت دست نوشته‌ی حاوی نتایج کل مطالعه، سردبیر می‌تواند مجوز اخلاقی مربوط به کلیه‌ی مراکزی که مطالعه در آن‌ها انجام گرفته است را به‌طور جداگانه‌ از نویسنده(گان)درخواست کند. درصورتی‌که مقاله‌ای حاوی نتایج یکی از مراکز باشد، تنها مجوز اخلاقی مربوط به همان مرکز (کشور) قابل درخواست خواهد بود.
۱۰-۳- در موارد انتشار نتایج کارآزمایی‌های بالینی که به‌صورت همکاری بین‌المللی به انجام رسیده‌اند، سردبیر نشریه می‌تواند در صورت لزوم، سهم یا نقش ایفا شده‌ی هر کدام از نویسندگان در کل طرح را به‌صورت مکتوب درخواست نماید.
فصل یازدهم‌: فریبکاری
۱۱-۱- فریبکاری عبارت است از هرگونه زیرپاگذاشتن یا انحراف از اصول اخلاقی پذیرفته شده در نگارش و انتشار آثار علمی – پژوهشی که مثال‌های ذیل را در بر می‌گیرد:
الف) ساختن، جعل داده‌ها یا نتایجی که مبتنی بر یک پژوهش واقعی نیستند،
ب) دست‌کاری داده‌های حاصل از پژوهش،
ج) سرقت معنوی،
د) اجتناب از ذکر عوارض نامطلوب در کارآزمایی‌های بالینی.
۱۱-۲- سردبیر می‌تواند وقوع احتمالی فریبکاری را در دست نوشته‌های دریافتی جست‌وجو نماید، اما در صورت آگاهی از احتمال وقوع فریبکاری، موظف است که در مورد آن تحقیق و بررسی نماید. این تحقیق و بررسی می‌تواند به‌صورت درخواست توضیح از نویسنده‌ی مسؤول یا در صورت لزوم، انعکاس مراتب به مؤسسه‌ی متبوع وی و درخواست پیگیری از سوی آن باشد.
تبصره: تا پیش از محرز شدن وقوع فریبکاری نباید اشخاص غیرمرتبط از مطرح شدن احتمال آن یا بررسی‌های در حال انجام مطلع شوند.
۱۱-۳- در صورتی‌که سردبیر، وقوع فریبکاری را احراز کند، باید بسته به شدت فریبکاری احراز شده، یک یا چند مورد از اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) خودداری از انتشار دست نوشته (در صورتی‌که هنوز دست نوشته منتشر نشده است،
ب) انتشار اصلاحیه‌ یا تکذیبیه در شماره‌ی آتی نشریه (در صورت انتشار(،
ج) اطلاع‌رسانی به مؤسسه‌ی حامی پژوهش، رئیس یا مسؤول محل کار یا تحصیل نویسنده(گان)،
د) اجتناب از پذیرش مقالات آتی نویسنده(گان) برای مدتی معین، ۵
ه) حذف مقالات قبلی نویسنده(گان) از سایت یا بانک اطلاعاتی نشریه.
تبصره: مورد ۵ تنها در صورت وقوع بند اول (مثال یک) ماده‌ی ۱۱-۱- قابل انجام خواهد بود.
فصل دوازدهم‌: سایر انواع انتشار
۱۲-۱- سردبیران کلیه‌ی نشریات علمی مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به‌صورت چاپی، هم‌زمان چاپی و الکترونیک، و یا الکترونیک منتشر می‌شوند، مشمول کلیه‌ی مواد مندرج در این راهنما می‌گردند.
۱۲-۲- در مواردی که انتشار به‌صورت هم‌زمان چاپی و الکترونیک صورت می‌گیرد، هر دو نسخه چاپی و الکترونیک‌ باید برای رفرانس‌دهی یک آدرس واحد داشته باشند.
۱۲-۳- نگارش یک فصل یا بیشتر از کتاب‌هایی که در قالب درسنامه منتشر می‌شوند، مشمول تمامی مواد این راهنما می‌باشد.وظایف سردبیر در این حالت، برعهده‌ی نویسنده‌ی مسؤول کتاب (نامی که در روی جلد مندرج است) می‌باشد.
۱۲-۴- انتشار نتایج حاصل از پژوهش‌ها، پیش از آن که در نشریات دارای مرور همتا به چاپ رسیده باشند، از طریق رسانه‌های عمومی نادرست است، مگر در مواردی که به‌واسطه‌ی اهمیت ویژه برای سلامت عمومی، انتشار تمامی یا بخشی از نتایج یک پژوهش از سوی مراجع سیاستگذار، ضروری دانسته شود.
۱۲-۵- اگر خلاصه مقاله‌ای که به همایشی ارسال می‌گردد، قبلاً به‌صورت خلاصه یا مقاله‌ی کامل منتشر شده باشد، باید مراتب به اطلاع دبیر کنگره رسانده شود.
         
لطفا به موارد زیر نیز توجه فرمایید:
  · مقاله باید به فرمت MS_WORD باشد و از طریق آنلاین به مجله ارسال شود.
  · مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی نوشته شود و در مواردی که از اصطلاحات زبان خارجی استفاده می‌گردد اصل کلمات به زبان اصلی در داخل پرانتز  اضافه شود.
  · در صفحه اول: عنوان مقاله، عنوان کوتاه شده ( Running title) ، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رشته و رتبه علمی، سمت اجرایی، نشانی دقیق پستی، تلفن تماس، پست الکترونیک و تاریخ ارسال مقاله درج گردد.
  · از کلمات اختصاری و نشان­ه های استاندارد باید استفاده شود. از کاربرد اختصارات در عنوان و چکیده خودداری شود. قبل از درج کلمه اختصاری، واژه کامل حتماً در متن آورده شود، به جز مواردی که واحد استاندارد اندازه ­گیری باشد.
  · تمامی مقالات باید دارای منابع مرتبط باشند و برای به حداقل رساندن اشتباهات در زمینه منابع، نویسندگان می­بایست صحت منابع مورد استفاده را تأیید نمایند.کلیه منابع بایستی به زبان انگلیسی نوشته شوند و در متن مقاله داخل پرانتز شماره‌گذاری و در انتهای مقاله به ترتیب ورود در متن به صورت زیر نوشته شوند.
  · نسخه نهایی الکترونیکی به نویسنده مسئول جهت تأیید نهایی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه قبل از چاپ فرستاده می­شود. تصحیحات باید به طور شفاف و بلافاصله به دفتر مجله پس فرستاده شود.
  · نویسندگان بایستی تعهد کنند که مقاله همزمان به سایر مجلات ارسال نشود و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی نیز اقدام به ارسال آن ننمایند.
  · مقالات ترجمه شده در این مجله چاپ نمی­شود.
  · چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی است. ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش­ بررسی آورده شود.
  · مجله حق هر گونه اصلاح در ساختار و متن مقالات دریافتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.
  · مسئولیت محتوای مقاله و دفاع از آن بر عهده نویسنده یا نویسندگان می‌باشد.
  · چاپ مقاله‌ای که قبلاً در همایش‌ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات ، منتشر شده است، بلامانع می‌باشد.
  · کلیه مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد دارای حق چاپ بین­ المللی می­باشند. این مجله فقط به منظور استفاده شخصی غیر تجاری بوده و امکان کپی برداری، تبلیغات ،پخش و چاپ مقالات این مجله بدون اجازه کتبی از مقامات مسؤول وجود ندارد.
  · تمامی مقالات محرمانه بوده و توسط افرادی در همان رشته (حداقل ۳ داور) که توسط سردبیر انتخاب می­شوند، بررسی می­گردند. نویسنده مسؤول در سریع­ترین زمان ممکن از رد، قبول یا اصلاحات مورد نیاز در مورد مقاله خود مطلع می­گردد. در صورتی­که متن ارسال شده کاملاً بر طبق معیارهای این دستورالعمل تهیه شده و قابل قبول باشد، در شماره ­های بعدی مجله چاپ می­گردد.
  ضوابط انتشار مقالات کارآزمایی بالینی در نشریات علوم پزشکی
با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی های بالینی کشور تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارد که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۱ : از دی ماه سال ۱۳۸۸ انتشار و چاپ کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی می باشد.
تبصره ۲ : کارآزمایی های بالینی که در داخل کشور انجام می شوند در صورت ثبت در خارج از کشور بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران هم ثبت شوند. این شامل کارآزمایی های خارجی که در ایران انجام می شوند نیز می شود.
تبصره ۳ : مقالات کارآزمایی بالینی که در خارج از کشور انجام شده اند در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است.
روش نگارش منابع:
  منابع و مآخذ مقاله باید به شیوه ونکوور نوشته شود، بدین صورت که منابع به ترتیب استفاده از آنها در متن شماره گذاری و در پرانتز مشخص می­گردد و در پایان مقاله به ترتیب نوشته می­شود.
موارد حقوقی
  - نویسندگان مسئولیت محتوایی مقاله را بر عهده دارند و در برابر ادعای کسانی که در مراحل تحقیق و نگارش مقاله همکاری داشته‌اند مسئول می‌باشند .
  - پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف به عهده نویسنده مسئول است.
  - رعایت معیارهای اخلاقی در پژوهش و تحقیقات بالینی و مطالعاتی که بر روی حیوانات انجام می‌گیردمی‌بایست به بیانیه هلسینکی ( قطعنامه انجمن بین المللی پزشکی ) توجه شود و مواردی نظیر حفظ اسرار پزشکی ، رضایت بیمار و گمنام ماندن بیماران و چگونگی تعارض در منافع الزامی است.
  - نویسندگان مقاله طی نامه‌ای موافقت کتبی خود را بر اساس ترتیب نام نویسندگان امضاء نموده و انتقال حق مؤلف و مجوز نشر ( Copy Right ) را به مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت  یزد واگذار می‌نمایند(رعایت این مورد الزامی می باشد در صورت عدم ارسال فایل مذکور مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد). 


دفعات مشاهده: 22528 بار   |   دفعات چاپ: 700 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 70 بار   |   0 نظر

راهنمای نگارش

«بسمه تعالی» راهنمای تنظیم و تدوین مقالات :

مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد به صورت دوماهنامه منتشر می‌شود و در زمینه‌های بهداشتی و موضوعات مرتبط به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌پردازد، لذا از اساتید، دانش پژوهان و همکاران ارجمند تقاضا دارد مقالات ارسالی خود را براساس موارد زیر تدوین و ارسال نمایند.

اصول کلی:

  1. مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات به چاپ رسیده باشد معذور است.

  2. مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقالات است.

  3. مجله حق رد، قبول ، اصلاح ، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  4. داشتن کد ارکید برای نویسندگان مقاله  الزامی است.

    مقالات مورد پذیرش :

  1 – مقالات پژوهشی: شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم ( جداول، نمودارها و تصاویر) باشد.

  2 – مقالات مروری: مقاله ای که توسط افراد صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند (با استفاده از منابع و ماخذ معتبر و جدید) نوشته شده باشد که بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:

  - مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند.

  - مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب نظر که خود حداقل دارای یک مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده، مقدمه و بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای 20 منبع باشند و حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند.

  3 – گزارش مورد (Case Report) : مقالات موردی که به گزارش موارد نادر و جالب می پردازد، باید دارای خلاصه، مقدمه، شرح حال، بحث و نتیجه گیری باشد.

  * مجله از درج مقالات ترجمه ای معذور است مگر در مواردی که محتوای ترجمه بسیار مفید و جدید باشد.

  راهنمای نگارش :

  

  1 – مقالات بایستی بوسیله نرم افزار Word2007 Microsoft با قلم BZar ،‌ پوینت 12 و در متن انگلیسی با قلم تایمز (TimesNewRoman) پوینت 11 تایپ شده و به وب سایت tbj.ssu.ac.ir ارسال گردد. ضمناً مقالات روی یک طرف کاغذ سفید A4 بصورت یک خط در میان (حداکثر 24 خط در هر صفحه A4 ) تایپ شود. و حداقل 25 میلی متر حاشیه از دو طرف داشته باشد.

  2-نامه ای به امضای نویسنده (نویسندگان) مبنی براین که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز همزمان، به مجله ای دیگر ارسال نگردیده و تا گرفتن پاسخ نهایی از این مجله، مقاله برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد. همچنین باید فرمهای شماره 1و2 پیوست تکمیل شود.

  3- در صفحه اول باید عنوان کامل مقاله، نام مؤلفین، رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و یا محل اشتغال مؤلف یا مؤلفین، آدرس پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول ذکر گردد.

  4- در کلیه مقالات بایستی این ترتیب رعایت شود: عنوان، چکیده ، متن، تقدیرنامه ( حاصل پایان نامه ) ، مراجع، جداول و تصاویر (هر کدام در صفحه جداگانه).

  5- چکیده مقاله (حداکثر 250 واژه) باید شامل 4 بخش مقدمه،روش بررسی،یافته ها و نتیجه گیری باشد.

  در ذیل خلاصه باید واژه های کلیدی یا عبارت کوتاه (ترجیحا از کلید  واژه های فهرست Mesh ) ارائه شود. و تعداد آن بین 3 الی 5 واژه باشد. (http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html)

  6– چکیده مقالات به زبان انگلیسی ضروری است. و این چکیده دقیقا معادل چکیده فارسی و حاوی بخشهای زیر به صورت مجزا و قالب دار ( structural ) و حداکثر شامل 250 کلمه می باشد. Title, Authors, Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords

7-منظور از فایل پیش نیاز فایل مربوط به امضای نویسندگان (فرم 1و 2)می باشد که بعد از امضا و اسکن باید ضمیمه شود. (در صورت عدم وجود فایل پیش نیاز به انجام مراحل داوری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  - معرفی نویسندگان در چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی باشد و شامل (رتبه علمی، گروه آموزشی ، دانشگاه، شهر، کشور)

  متن اصلی مقاله شامل بخش های زیر می باشد

  مقدمه : این بخش حداکثر 2 صفحه و رفرنس ها به ترتیب اعداد از کوچک به بزرگ (روش ونکوور) در مقدمه ذکر شود در مقدمه به دانش موجود درباره موضوع ضرورت مسأله تحقیق مطالعات مشابه و هدف مطالعه اشاره شود.

  روش بررسی : در این بخش، نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، ملاحظات اخلاقی و روش های آماری به دقت بیان شود.

  یافته ها: در این قسمت از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود. (حداکثر 5 جدول یا نمودار ) جداول و نمودارها باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا بوده و جداول بدون خط باشد. ضمنا از آوردن جدول هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.در ضمن عناوین جداول در قسمت بالا و عناوین نمودار ها در زیر آن درج گردد. 

  بحث و نتیجه گیری: یافته های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در مطالعات مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه گیری به صورت روشن و در حد یافته های تحقیق و با توجه به محدودیت های مطالعه بیان شود.

  تشکر و قدردانی: در این بخش از موسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. همچنین مقالاتی که از پایان نامه ها و یا طرح های تحقیقاتی حاصل می شود عبارت « این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویی یا طرح تحقیقاتی می باشد» نوشته شود.

 - شیوه نگارش فهرست منابع:

  باید با نظم و ترتیب متوالی به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری شوند. مراجع در متن، جداول و زیرنویس با شماره مشخص شوند . و منابع حتی الامکان جدید باشد.

  توجه : " کلیه منابع فارسی مثل مجله وکتاب و... باید به صورت لاتین نوشته شود و در انتهای آن کلمه [Persian] قرار گیرد. "

  الف) کتب فارسی و انگلیسی:

  نام خانوادگی و نام نویسنده (درصورت داشتن بیش از سه نویسنده نام شش نویسنده را نوشته و بعد از آن کاما و بعد et al می آید). عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. محل نشر: نام ناشر;سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب.

  Example

  Butler T. principles of health education and health promotion. 2nd ed. USA: Morton publi cation ; 2001:234-47 .

  ب ) کتب خارجی ترجمه شده:

  نام خانوادگی و نام مترجم . « در ترجمه » عنوان کامل کتاب. نام مؤلف اصلی. شماره چاپ. محل نشر : نام ناشر ; سال انتشار: شماره صفحات اول و آخر مطلب. مثال

  Example

  Nayebi H. In translation Surveys in Social Research. Davaws DA. 3rd ed . Tehran : Ney publi cation;2003:210-17.

  ج) مقالات خارجی :

    Authors. Title. Journal name year; Volume and (Issue Number): page number.

  Example

  Parkin DM, clayton D, Black RJ, et al. childhood leukemia in Europe after chernobyl. Br j cancer 1996; 73(5): 1006-12.

  د ) مقالات فارسی:

  نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله و سال انتشار ; دوره انتشار(شماره): شماره صفحات اول و آخر مقاله.(لازم به ذکر است تمام موارد به لاتین درمنبع نوشته شود و در آخر کلمۀ [Persian] اضافه شود.)

  Example

 Bidarpour F, Holakoiinaini K, Rahimi A, et al. A survey of risk factors for type 2 diabetes in patients of Kurdistan Diabetic Center in 2001. Scientific Journal of Kurdistan university of medical sciences 2003; 26(52): 15-20. [Persian]

  هـ ) فصل کتب خارجی :

  chapter Authors. chapter title. In: Editors. Title of book. Edition. Place of publication: publisher; year:(PP).

  Example

  Phillips SJ , whisnant JP . Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension: Pathology, diagnosis, and management.2nd ed. New York: Raven publi cation ;1995:465-78.

  ر - استناد به مقاله دریافتی از اینترنت :

  Authors. Title. Journal nam year; Volume and (Issue Number): page number. Available from: Internet Address Accessed (Date) .

  

  Example

  Carl J.Pepine MD.The impact of Nitric oxide in Cardiovascular Medicine untapped potential utility. The American Journal of Medicine  2009;122(5):1-9.Available from: Http://www.mdconsult .com/das/article/body. Accessed September 26,2010

  ز - پایان نامه :

  Authors.thesis title[submitte for degree].university name.year.

  

  Example:

  Amiri M.Epidemiologic Study of Baras disease in primary school of kermanshah [MD thesis]. Kermanshah University of Medical sciences.1998

   ژ-مقالات الکترونیک

  Electronic:

  Havens G, Furuya S, Tan KM. The future of continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente journal [serial on line] 2001; 5 (1) [18 Screens].Available from: http://www. Kaiser Permanente. Org/medicin/permjournal/ winter 01/HScme.html.

   س- مطالب کنفرانس

  Kimura J, Shibasli H, editors.Recent advances in clinical neurophysiology.Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology: 1995 Oct. 15-19: Kyoto, Japan.Amsterdam:Elsecier;1996.

  8– مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می دارد.

  9- مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از نظر اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود و هیأت تحریریه در صحت و سقم مطالب مسئولیتی ندارد.

  10- نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به صورت on-line به آدرس وب سایت مجله http://tbj.ssu.ac.ir ارسال نمایند.

  

  نشانی: یزد –میدان عالم- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده بهداشت-دفتر مجله طلوع بهداشت-تلفن:38209137-035

  سایت : http://tbj.ssu.ac.ir

  منشور اخلاق:
  فصل اول: نویسندگی

ماده‌ی 1-1- شخصی نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله محسوب می‌شود که هر سه معیار زیر را داشته باشد:

و سهم قابل توجهی در حداقل یکی از فعالیت‌های زیر داشته باشد:

الف) ارایه‌ی ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه، ب) جمع‌آوری داده‌ها، ج) آنالیز و تفسیر.

1-2- در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پیش‌نویس مقاله و یا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد. و مقاله‌ی نهایی شده را مطالعه و تأیید کرده‌باشد.

تبصره 1:‌ در مواردی که فرد یا افرادی سهم قابل توجهی در فرآیند پژوهش یا نگارش مقاله داشته‌اند به نحوی که به نظر می‌رسد شایستگی درج نام به‌عنوان یکی از نویسندگان را داشته باشند، اما تمامی سه معیار فوق در مورد آنها صادق نمی‌باشد، درج نام این فرد یا افراد به‌عنوان نویسنده با درخواست مکتوب نویسنده‌ی مسؤول و در صورت تأیید کمیته‌ی اخلاق دانشگاه یا مؤسسه‌ی محل انجام پژوهش بلامانع است. نویسنده‌ی مسؤول موظف است که از موافقت دیگر نویسندگان دست نوشته با اضافه شدن نام این فرد یا افراد اطمینان حاصل کند.

تبصره 2:‌ اشخاص حقوقی و تیم‌‌های پژوهشی نیز مشمول معیارهای این ماده می‌گردند.

ماده‌ی 1-3- نام تمامی اشخاصی که معیارهای نویسندگی مقاله (منطبق با ماده‌ی یک این راهنما) را دارند باید به عنوان نویسنده در بخش نویسندگان مقاله آورده شود ،حتی اگر همکاری خود را با آن مرکز یا تیم پژوهشی قطع کرده باشند.

ماده‌ی 1-4- افرادی که معیارهای نویسندگی مقاله بر طبق ماده‌‌ی یک این راهنما را ندارند، نباید به عنوان نویسنده معرفی شوند.

ماده ی1-5- تمامی نویسندگان باید مسؤولیت محتوای مقاله را در کلیه‌ی زمینه‌های زیر بپذیرند:

الف) صحت مطالب مندرج در مقاله ،

ب) پایبندی به راهنماهای اخلاقی عمومی و اختصاصی کشور در حفاظت از آزمودنی انسانی یا حیوانات در مطالعه‌ی انجام شده،

ج) اظهار تعارض منافع احتمالی خود بصورت مکتوب در هنگام ارسال مقاله.

ماده‌ی1-6- در پژوهش‌های بزرگ که توسط یک تیم پژوهشی انجام شده‌اند و نقش نویسندگان در ایجاد مقاله بسیار تخصصی بوده است، سهم و مسؤولیت هر یک از نویسندگان می‌تواند محدود به قسمت تخصصی مربوط به خود وی گردد. در این موارد پژوهشگر یا پژوهشگران اصلی، فردی را که مسؤولیت کلیت مقاله را خواهد داشت، تعیین خواهند کرد.

ماده‌ی1-7- ترتیب نامها در بخش نویسندگان مقاله براساس میزان مشارکت هر یک از افراد و از طریق توافق جمعی آنان مشخص می‌گردد. فردی که بیشترین سهم را در مطالعه و نگارش دست نوشته داشته است، نویسنده‌ی اول خواهد بود. تبصره: جایگاه یا سطح علمی نویسندگان مقاله تأثیری در ترتیب نام نویسندگان نخواهد داشت.

ماده‌ی1-8- عدم توافق نویسندگان در مورد ترتیب نامشان در مقاله به درخواست هر یک از ایشان در شورای پژوهشی دپارتمان، مرکز تحقیقات، دانشکده یا مؤسسه‌ی محل اجرای طرح مربوطه مطرح می‌گردد و اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده‌ی 1-9- نام کلیه‌‌ی افرادی که سهمی قابل توجهی در اجرای مطالعه یا نگارش مقاله داشته‌اند اما معیارهای درج نام در بخش نویسندگان مقاله را ندارند، در بخش تقدیر و تشکر با ذکر نوع مشارکت، آورده می‌شود.

ماده‌ی 1-10- ذکر انتساب غیرواقعی (صوری) به مؤسسه، مرکز یا دپارتمانی که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه‌ای فرد نویسنده ندارد، نادرست است.

فصل دوم: سردبیری نشریات علمی ماده‌ی

2-1- باید به سردبیر مجلات، آزادی و اختیار عمل کافی برای تصمیم‌گیری و ایفای مستقلانه‌ی وظایف خود (از قبیل رد یا قبول دست نوشته‌های واصله) داده شود.

2-2- سردبیر موظف است که رازداری را در تمامی مراحل بررسی دست نوشته رعایت نماید.

2-3- بعد از اعلام تصمیم سردبیر در مورد رد یا پذیرش یک دست نوشته برای انتشار، باید فرصت حداقل یک نوبت درخواست تجدید نظر به نویسنده‌ی مسؤول داده شود. هر مجله باید سیاست‌های مدونی برای بررسی این‌گونه درخواست‌ها داشته باشد.

2-4- سردبیر باید تمامی تلاش خود را برای کشف موارد سوءرفتار در مقالات دریافتی و برخورد مناسب با موارد احتمالی به‌کار بندد.

2-5- سردبیر یا هیات تحریریه باید فرد یا افرادی را برای داوری هر مقاله انتخاب کند که تا حد ممکن در زمینه‌ی علمی مربوطه توانا و مجرب باشند. داور(ان) انتخاب شده باید فاقد هرگونه تعارض منافع شناخته شده در زمینه‌ی‌ مقاله‌ی مورد داوری باشند.

2-6- سردبیر مسؤول است که بررسی، انتخاب و اولویت‌بندی دست نوشته‌های واصله برای چاپ، به‌نحوی بی‌طرفانه و تنها با توجه به ویژگی‌های علمی و فنی دست نوشته انجام‌گیرد و عوامل نامربوط در این امر تأثیری نداشته باشد.

فصل

سوم : نقش و مسؤولیت داوران

3-1- داوری که مرور همتای یک دست نوشته‌ی ارجاع شده از سوی یک مجله را قبول می‌کند، باید داوری خود را به‌صورت بیطرفانه و تنها براساس ویژگی‌های علمی و فنی دست نوشته به انجام برساند و نباید تحت تأثیر روابط شخصی خود با نویسنده(گان) دست نوشته یا سایر عوامل نامربوط قرار گیرد.

3-2- شخصی که مرور همتای یک دست نوشته به او پیشنهاد می‌شود، در صورت وجود هر گونه تعارض منافع، می‌تواند از پذیرش آن دست نوشته برای داوری امتناع کند؛ در غیر این‌صورت، باید تعارض منافع خود را بطور واضح به اطلاع سردبیر مجله برساند.

3-3- داوران و نویسنده(گان) دست نوشته باید از برقراری ارتباط با یکدیگر (در رابطه با داوری آن دست نوشته) در طول فرآیند داوری، بدون کسب اجازه از سردبیر مجله‌ی مربوطه امتناع کنند.

3-4- چنان‌چه داوری که یک دست نوشته را برای مرور همتا پذیرفته است، خود را واجد صلاحیت علمی یا فنی لازم برای داوری دقیق تمامی یا بخشی از آن دست نوشته نداند، باید مراتب را به اطلاع سردبیر مجله برساند.

3-5- دست نوشته‌ای که برای مرور همتا ارسال می‌گردد، باید از سوی داور نیز به عنوان یک متن محرمانه تلقی گردد و اطلاعات مربوط به یا مندرج در آن با هیچ فرد دیگری در میان گذاشته نشود. داور مجاز نیست از دست نوشته‌ی مورد داوری برای هیچ مقصود دیگری به جز مرور همتا استفاده کند و لازم است بعد از پایان داوری از نگهداری دست نوشته به هر شکل، اجتناب نماید.

تبصره‌ی 1- در صورتی که داور، مشورت با فرد دیگری را برای داوری ضروری بداند و این مشورت متضمن افشای مطالب مندرج در مقاله باشد، این کار تنها با کسب اجازه از سردبیر مجله قابل انجام است.

تبصره‌ی 2- مفاد ماده‌ی فوق نسبت به تمامی دست نوشته هایی که برای مرور همتا ارسال ‌شده و داور به هر دلیل از پذیرش داوری آن خودداری کرده‌است نیز جاری می‌باشد.

3-6- در مرور همتا، داور باید به نقاط قوت و ضعف مقاله توجه کند و در صورت امکان راهکارهایی را برای رفع اشکالات موجود به نویسنده(گان) توصیه نماید. این کار باید با رعایت احترام به استقلال فکری نویسنده(گان) به انجام برسد.

3-7- داور در صورت پذیرش یک دست نوشته برای مرور همتا، باید این کار را در مهلت اعلام شده از سوی سردبیر مجله به انجام برساند. تبصره: در صورتی که مهلت اعلام شده از سوی سردبیر مجله برای داور مناسب نیست، باید داور از پذیرش مرور همتای آن دست نوشته امتناع کند یا در مورد مهلت دیگری با سردبیر مجله به توافق برسد.

3-8- داور باید علاوه بر بررسی‌های علمی و فنی در مرور همتا، هر گونه عدم رعایت مفاد این راهنما را نیز به اطلاع سردبیر برساند.

فصل چهارم: تعارض منافع

4-1- تعارض منافع عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالی و غیر مالی که احتمال دارد نویسنده ، داور یا سردبیر را در اظهار صادقانه‌ی نظر خود تحت تأثیر قرار دهد. وجود تعارض منافع به خودی خود ایرادی اخلاقی برای یک دست نوشته محسوب نمی‌شود.

4-2- نویسنده(گان) یک دست نوشته باید هرگونه تعارض منافع خود را که از نگاه مخاطبین پوشیده‌است ، در متن یا ذیل دست نوشته به‌طور شفاف اعلام نمایند. تبصره: قرارداد میان پژوهشگر(ان) و حامی مالی پژوهش نباید متضمن منع اعلام هر گونه تعارض منافع در دست نوشته حاصله باشد.

4-3- نویسنده(گان) باید منابع تأمین هزینه‌های پژوهش و نگارش مقاله را به‌طور شفاف معرفی نمایند.

4-4- اعضای هیأت تحریریه یا شورای سردبیری چنان‌چه در تصمیم‌گیری سردبیر در مورد یک دست نوشته تأثیرگذار باشند، باید به‌طور شفاف و کامل سردبیر را دربار‌ه‌ی هر گونه تعارض منافع در امر مورد نظر مطلع نمایند.

فصل پنجم: حریم خصوصی و رازداری

ماده‌ی 5-1- اطلاعات مشخص کننده‌ی هویت شخصی آزمودنی‌ها، کارکنان محل انجام پژوهش یا هر فرد دیگری غیر از نویسندگان دست نوشته و افرادی که از آن‌ها تقدیر و تشکر می‌شود، نباید در متن دست نوشته، عکس‌ها، شجره‌نامه‌ها یا هر قسمت دیگری آورده شود، مگر این‌که فرد مورد نظر یا نماینده قانونی او برای نشر آن اطلاعات رضایت آگاهانه‌ی کتبی داده باشد. تبصره‌ی 1: در مورد عکس افراد، پوشش باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به شناسایی فرد نشود و پوشش چشم‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند، مگر آن‌که رضایت آگاهانه‌ی کتبی اخذ شده باشد.

تبصره‌ی 2: در صورتی‌که انتشار دست نوشته بدون محرمانه ماندن کامل کلیه‌ی اطلاعات هویتی یا اطلاعاتی که می‌تواند منجر به کشف هویت افراد مذکور در ماده‌ی فوق شود امکان‌پذیر نباشد و اخذ رضایت آگاهانه نیز مقدور نباشد، رسیدگی به اصل ادعای عدم دسترسی به افراد مذکور و ضرورت انتشار اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد انتشار آن بر عهده‌ی کمیته‌ی اخلاق منطقه‌ای خواهد بود.

تبصره‌ی 2: انتشار اطلاعاتی که از پیش و بروش صحیح در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، نیاز به اخذ رضایت آگاهانه ندارد.

فصل ششم: انتشارات همپوشان

6-1- اگر یک نشریه‌ی چاپی یا الکترونیک دست نوشته‌ای را پیش از این منتشر کرده باشد یا در حال بررسی برای انتشار آن باشد، ارسال همان دست نوشته به نشریه‌ی دیگر یا انتشار مجدد آن نادرست است. تبصره‌ی 1: اگر نویسنده(گان) دست نوشته‌ای که در یک نشریه‌ در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرند، به هر دلیلی، آن دست نوشته را برای نشریه‌ی دیگری ارسال نمایند، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار دست نوشته به صورت کتبی به نشریه‌ی اول اعلام نمایند. این کار حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش دست نوشته برای انتشار در نشریه‌ی اول، امکان‌پذیر است.

تبصره‌ی 2: اگر سردبیران چند نشریه تصمیم بگیرند که به‌طور هم‌زمان یا مشترک دست نوشته‌ای را منتشر کنند، در صورتی‌که هدف از این اقدام تأمین سلامت جامعه باشد و نیز مراتب به‌طور شفاف به خوانندگان آن نشریات اطلاع‌رسانی شود، مشروط به رعایت کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی مرتبط، این کار بلامانع است.

6-2- ارسال دست نوشته‌ای که حاوی حجم قابل توجهی از یک مقاله‌ی منتشر شده یا در حال بررسی باشد، برای بررسی جهت انتشار به عنوان مقاله‌ی علمی - پژوهشی نادرست است، حتی اگر به مقاله‌ی قبلی ارجاع داده باشد و یا مقاله‌ی قبلی به نویسنده(گان) همین دست نوشته تعلق داشته باشد. تبصره: تکرار بخش « مواد و روش‌ها » در مقالات بعدی همان نویسنده(گان)، در صورت ضرورت، بلامانع است اما در هر حال ذکر مرجع لازم می‌باشد.

6-3- اگر مقاله‌ای پیش از این به صورت چاپی یا الکترونیک منتشر شده باشد، ارسال ترجمه‌ی همان مقاله به زبانی دیگر برای بررسی جهت انتشار، در صورت کسب موافقت سردبیران هر دو مجله و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان بلامانع است.

فصل هفتم‌: سرقت ادبی(Plajiarism)

ماده‌ی 1-7) سرقت ادبی عبارت است از استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده‌های منتشر شده یا منتشر نشده‌ی فرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع به‌ روش مناسب یا کسب اجازه در موارد ضروری.

ماده‌ی 2-7) استفاده از اصل یا ترجمه‌ی متن منتشر شده‌ی دیگران در دست نوشته باید بر طبق ضوابط ذیل انجام گیرد:

الف) در صورت استفاده از شکل، جدول، پرسشنامه و یا بخش قابل توجهی از متن مورد نظر یا ترجمه‌ی آن، به صورت آوردن عین آن متن، باید علاوه بر آوردن متن در داخل گیومه و ذکر منبع، از مالک معنوی متن اولیه اجازه‌ی کتبی اخذ گردد.

ب) در صورت استفاده از بخشی جزئی از متن مورد نظر یا ترجمه‌ی آن، به صورت آوردن عین آن متن، باید متن مورد نظر در داخل گیومه آورده شود و منبع آن ذکر گردد.

ج) در صورت استفاده از متن مورد نظر یا ترجمه آن به صورت نقل به مضمون، جمع‌بندی،نتیجه‌گیری یا برداشت ایده، باید منبع آن ذکر گردد.

تبصره‌ی 1) اگر بخشی از متن که مورد استفاده قرار می‌گیرد، به صورت جزئی، مثلاَ در حد تغییر چند کلمه یا آوردن معادل آنها یا تغییر زمان افعال، تغییر کند، باز هم شامل موارد مربوط به آوردن عین متن (بند الف یا ب) می‌گردد.

تبصره‌ی 2) مندرجات این ماده در مورد مطالب منتشر شد‌ه‌ی قبلی خود نویسنده‌(گان) دست نوشته نیز صادق است.

7-3- در مورد بند ج، نقل به مضمون نباید به گونه‌ای باشد که با منظور نویسنده(گان) اصلی و روح کلی نوشته‌ی آن‌ها منافات داشته باشد.

7-4- هرگونه مدعایی که در دست نوشته نقل یا بیان می‌گردد یا هرگونه روش مورد استفاده در دستیابی به نتایج، اگر جزو معرفت عمومی و واضح برای مخاطب نباشد، باید با ذکر مرجع باشد.

فصل هشتم‌: آگهی

8-1- نشریه‌های علمی - پژوهشی ، اعم از چاپی و الکترونیک، باید تنها آگهی‌هایی را برای انتشار بپذیرند که به ارائه‌ی اطلاعات در مورد واقعه، محصول یا خدمت مورد نظر بپردازند و از هرگونه تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، با ارائه‌ی مطالب غیر علمی و نادرست، خودداری کنند.

8-2- مکان درج آگهی تبلیغاتی نباید در مجاورت سرمقاله یا مقاله‌ای علمی باشد که به نوعی ارتباط آن مقاله با آگهی مورد نظر را به ذهن خواننده متبادر سازد.

8-3- آگهی‌های تبلیغاتی باید به گونه‌ای در نشریه درج شوند که به‌خوبی از مندرجات علمی قابل چاپ متمایز باشند.

فصل نهم: ویژه‌نامه

9-1- ویژه‌نامه‌ها شماره‌هایی از نشریه‌اند که معمولاً به انتشار مجموعه‌ مقالاتی در رابطه با موضوعی مشخص و یا مجموعه‌ی مقالات یک همایش به‌نحوی که در ارتباط با موضوعات اصلی مورد بحث در نشریه باشد، اختصاص دارند. ویژه‌نامه‌ غالباً توسط منابع دیگری غیر از ناشر مجله حمایت مالی می‌شود.

9-2- سردبیر مجله مسؤولیت مطالب مندرج در ویژه‌نامه‌ها را همانند شماره‌های عادی نشریه بر عهده دارد.

9-3- سردبیر مجله باید اختیار ارسال هر دست نوشته‌ی مورد نظر برای انتشار در ویژه نامه را به داوران مستقل و نیز حق عدم پذیرش آن‌ها را، همانند شماره‌های عادی مجله، حفظ کند. این شرایط باید به نویسندگان و ویراستاران ویژه‌نامه از ‌قبل اطلاع داده شود.

9-4- حامی مالی ویژه‌نامه، در صورت وجود، باید به‌طور شفاف در ویژه‌نامه مشخص شود.

9-5- نشر آگهی در ویژه‌نامه باید از سیاستی مشابه آن‌چه در شماره‌های عادی مجله اعمال می‌شود، تبعیت کند.

9-6- سردبیر و هیات تحریریه‌ی مجله نباید پاداش‌های شخصی یا کمک‌های شخصی حامیان مالی ویژه‌نامه را بپذیرند.

9-7- انتشار مجدد در ویژه‌نامه باید با ارجاع به مقاله‌ی اصلی به‌طور واضح مشخص شود. ویژه‌نامه‌ها نباید نتایج یک مطالعه را دوباره منتشر کنند، اما تجدید چاپ راهنماها یا دیگر مطالب در جهت منافع سلامت عمومی با ذکر مأخذ اولیه، می‌تواند مناسب باشد.

9-8- در ویژه‌نامه‌ها باید مانند شماره‌‌های عادی، سایر موارد این راهنما رعایت شود.

فصل دهم: انتشار نتایج کارآزمایی‌های بالینی

10-1- در مطالعاتی که با همکاری پ‍‍ژوهشگران یا مراکزی از خارج از کشور به انجام می‌رسند، انتشار نتایج یا بخشی از نتایج مطالعه به زبان فارسی نیز باید با رعایت کلیه‌ی حقوق افراد خارجی دارای حق نویسندگی یا تقدیر و تشکر، بر اساس این راهنما، به انجام برسد.

10-2- سردبیر نشریه باید تنها نتایج آن دسته از کارآزمایی‌های بالینی را برای انتشار بپذیرد که در یکی از مراکز ثبت بین‌المللی و ملی ثبت شده و مجوز کمیته‌ی اخلاق مربوطه را دریافت کرده باشد. برای حصول اطمینان از رعایت این اصل سردبیر مجله می‌تواند سند ثبت و مجوز کمیته یا کمیته‌های اخلاقی مرتبط را به‌صورت کتبی از نویسنده‌ی مسوؤل درخواست نماید. تبصره: در مطالعاتی که به‌صورت چند مرکزی در چند کشور به انجام می‌رسند، در صورت دریافت دست نوشته‌ی حاوی نتایج کل مطالعه، سردبیر می‌تواند مجوز اخلاقی مربوط به کلیه‌ی مراکزی که مطالعه در آن‌ها انجام گرفته است را به‌طور جداگانه‌ از نویسنده(گان)درخواست کند. درصورتی‌که مقاله‌ای حاوی نتایج یکی از مراکز باشد، تنها مجوز اخلاقی مربوط به همان مرکز (کشور) قابل درخواست خواهد بود.

10-3- در موارد انتشار نتایج کارآزمایی‌های بالینی که به‌صورت همکاری بین‌المللی به انجام رسیده‌اند، سردبیر نشریه می‌تواند در صورت لزوم، سهم یا نقش ایفا شده‌ی هر کدام از نویسندگان در کل طرح را به‌صورت مکتوب درخواست نماید.

فصل یازدهم‌: فریبکاری

11-1- فریبکاری عبارت است از هرگونه زیرپاگذاشتن یا انحراف از اصول اخلاقی پذیرفته شده در نگارش و انتشار آثار علمی – پژوهشی که مثال‌های ذیل را در بر می‌گیرد:

الف) ساختن، جعل داده‌ها یا نتایجی که مبتنی بر یک پژوهش واقعی نیستند،

ب) دست‌کاری داده‌های حاصل از پژوهش،

ج) سرقت معنوی،

د) اجتناب از ذکر عوارض نامطلوب در کارآزمایی‌های بالینی.

11-2- سردبیر می‌تواند وقوع احتمالی فریبکاری را در دست نوشته‌های دریافتی جست‌وجو نماید، اما در صورت آگاهی از احتمال وقوع فریبکاری، موظف است که در مورد آن تحقیق و بررسی نماید. این تحقیق و بررسی می‌تواند به‌صورت درخواست توضیح از نویسنده‌ی مسؤول یا در صورت لزوم، انعکاس مراتب به مؤسسه‌ی متبوع وی و درخواست پیگیری از سوی آن باشد.

تبصره: تا پیش از محرز شدن وقوع فریبکاری نباید اشخاص غیرمرتبط از مطرح شدن احتمال آن یا بررسی‌های در حال انجام مطلع شوند.

11-3- در صورتی‌که سردبیر، وقوع فریبکاری را احراز کند، باید بسته به شدت فریبکاری احراز شده، یک یا چند مورد از اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) خودداری از انتشار دست نوشته (در صورتی‌که هنوز دست نوشته منتشر نشده است،

ب) انتشار اصلاحیه‌ یا تکذیبیه در شماره‌ی آتی نشریه (در صورت انتشار(،

ج) اطلاع‌رسانی به مؤسسه‌ی حامی پژوهش، رئیس یا مسؤول محل کار یا تحصیل نویسنده(گان)،

د) اجتناب از پذیرش مقالات آتی نویسنده(گان) برای مدتی معین، 5

ه) حذف مقالات قبلی نویسنده(گان) از سایت یا بانک اطلاعاتی نشریه.

تبصره: مورد 5 تنها در صورت وقوع بند اول (مثال یک) ماده‌ی 11-1- قابل انجام خواهد بود.

فصل دوازدهم‌: سایر انواع انتشار

12-1- سردبیران کلیه‌ی نشریات علمی مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به‌صورت چاپی، هم‌زمان چاپی و الکترونیک، و یا الکترونیک منتشر می‌شوند، مشمول کلیه‌ی مواد مندرج در این راهنما می‌گردند.

12-2- در مواردی که انتشار به‌صورت هم‌زمان چاپی و الکترونیک صورت می‌گیرد، هر دو نسخه چاپی و الکترونیک‌ باید برای رفرانس‌دهی یک آدرس واحد داشته باشند.

12-3- نگارش یک فصل یا بیشتر از کتاب‌هایی که در قالب درسنامه منتشر می‌شوند، مشمول تمامی مواد این راهنما می‌باشد.وظایف سردبیر در این حالت، برعهده‌ی نویسنده‌ی مسؤول کتاب (نامی که در روی جلد مندرج است) می‌باشد.

12-4- انتشار نتایج حاصل از پژوهش‌ها، پیش از آن که در نشریات دارای مرور همتا به چاپ رسیده باشند، از طریق رسانه‌های عمومی نادرست است، مگر در مواردی که به‌واسطه‌ی اهمیت ویژه برای سلامت عمومی، انتشار تمامی یا بخشی از نتایج یک پژوهش از سوی مراجع سیاستگذار، ضروری دانسته شود.

12-5- اگر خلاصه مقاله‌ای که به همایشی ارسال می‌گردد، قبلاً به‌صورت خلاصه یا مقاله‌ی کامل منتشر شده باشد، باید مراتب به اطلاع دبیر کنگره رسانده شود.

         

لطفا به موارد زیر نیز توجه فرمایید:

  · مقاله باید به فرمت MS_WORD باشد و از طریق آنلاین به مجله ارسال شود.

  · مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی نوشته شود و در مواردی که از اصطلاحات زبان خارجی استفاده می‌گردد اصل کلمات به زبان اصلی در داخل پرانتز  اضافه شود.

  · در صفحه اول: عنوان مقاله، عنوان کوتاه شده ( Running title) ، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رشته و رتبه علمی، سمت اجرایی، نشانی دقیق پستی، تلفن تماس، پست الکترونیک و تاریخ ارسال مقاله درج گردد.

  · از کلمات اختصاری و نشان­ه های استاندارد باید استفاده شود. از کاربرد اختصارات در عنوان و چکیده خودداری شود. قبل از درج کلمه اختصاری، واژه کامل حتماً در متن آورده شود، به جز مواردی که واحد استاندارد اندازه ­گیری باشد.

  · تمامی مقالات باید دارای منابع مرتبط باشند و برای به حداقل رساندن اشتباهات در زمینه منابع، نویسندگان می­بایست صحت منابع مورد استفاده را تأیید نمایند.کلیه منابع بایستی به زبان انگلیسی نوشته شوند و در متن مقاله داخل پرانتز شماره‌گذاری و در انتهای مقاله به ترتیب ورود در متن به صورت زیر نوشته شوند.

  · نسخه نهایی الکترونیکی به نویسنده مسئول جهت تأیید نهایی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه قبل از چاپ فرستاده می­شود. تصحیحات باید به طور شفاف و بلافاصله به دفتر مجله پس فرستاده شود.

  · نویسندگان بایستی تعهد کنند که مقاله همزمان به سایر مجلات ارسال نشود و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی نیز اقدام به ارسال آن ننمایند.

  · مقالات ترجمه شده در این مجله چاپ نمی­شود.

  · چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی است. ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش­ بررسی آورده شود.

  · مجله حق هر گونه اصلاح در ساختار و متن مقالات دریافتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

  · مسئولیت محتوای مقاله و دفاع از آن بر عهده نویسنده یا نویسندگان می‌باشد.

  · چاپ مقاله‌ای که قبلاً در همایش‌ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات ، منتشر شده است، بلامانع می‌باشد.

  · کلیه مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد دارای حق چاپ بین­ المللی می­باشند. این مجله فقط به منظور استفاده شخصی غیر تجاری بوده و امکان کپی برداری، تبلیغات ،پخش و چاپ مقالات این مجله بدون اجازه کتبی از مقامات مسؤول وجود ندارد.

  · تمامی مقالات محرمانه بوده و توسط افرادی در همان رشته (حداقل 3 داور) که توسط سردبیر انتخاب می­شوند، بررسی می­گردند. نویسنده مسؤول در سریع­ترین زمان ممکن از رد، قبول یا اصلاحات مورد نیاز در مورد مقاله خود مطلع می­گردد. در صورتی­که متن ارسال شده کاملاً بر طبق معیارهای این دستورالعمل تهیه شده و قابل قبول باشد، در شماره ­های بعدی مجله چاپ می­گردد.

  ضوابط انتشار مقالات کارآزمایی بالینی در نشریات علوم پزشکی

با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی های بالینی کشور تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارد که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1 : از دی ماه سال 1388 انتشار و چاپ کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی می باشد.

تبصره 2 : کارآزمایی های بالینی که در داخل کشور انجام می شوند در صورت ثبت در خارج از کشور بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران هم ثبت شوند. این شامل کارآزمایی های خارجی که در ایران انجام می شوند نیز می شود.

تبصره 3 : مقالات کارآزمایی بالینی که در خارج از کشور انجام شده اند در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است.

روش نگارش منابع:

  منابع و مآخذ مقاله باید به شیوه ونکوور نوشته شود، بدین صورت که منابع به ترتیب استفاده از آنها در متن شماره گذاری و در پرانتز مشخص می­گردد و در پایان مقاله به ترتیب نوشته می­شود.

موارد حقوقی

  - نویسندگان مسئولیت محتوایی مقاله را بر عهده دارند و در برابر ادعای کسانی که در مراحل تحقیق و نگارش مقاله همکاری داشته‌اند مسئول می‌باشند .

  - پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف به عهده نویسنده مسئول است.

  - رعایت معیارهای اخلاقی در پژوهش و تحقیقات بالینی و مطالعاتی که بر روی حیوانات انجام می‌گیردمی‌بایست به بیانیه هلسینکی ( قطعنامه انجمن بین المللی پزشکی ) توجه شود و مواردی نظیر حفظ اسرار پزشکی ، رضایت بیمار و گمنام ماندن بیماران و چگونگی تعارض در منافع الزامی است.

  - نویسندگان مقاله طی نامه‌ای موافقت کتبی خود را بر اساس ترتیب نام نویسندگان امضاء نموده و انتقال حق مؤلف و مجوز نشر ( Copy Right ) را به مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت  یزد واگذار می‌نمایند(رعایت این مورد الزامی می باشد در صورت عدم ارسال فایل مذکور مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد).

                                                        


دفعات مشاهده: 35847 بار   |   دفعات چاپ: 846 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 83 بار   |   0 نظر

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طلوع بهداشت یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Tolooebehdasht

Designed & Developed by : Yektaweb