پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# با عرض سلام .در فرم شماره ی 2 تعهد نامه نیازمند به کد اخلاق می باشد. آیا کد اخلاق همان کد مقاله میباشد؟ و اگر جواب منفی هست در کدام قسمت کد امده است؟
سلام کد اخلاق کدی است که بعد از نوشتن پروپوزال از کمیته اخلاق دانشگاه مربوطه صادر می شود
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید