دوره 11، شماره 3 - ( بهمن 1391 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 56-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل ، ramazani_ab@yahoo.com
چکیده:   (12580 مشاهده)

  سابقه و اهداف: با آغاز زندگی مشترک، زوجین نیازمند اطلاعات مناسب و دقیق در زمینه جنبه های گوناگون بهداشت باروری می باشند.لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی و نگرش زوجین نسبت به بهداشت باروری طراحی و اجرا گردید.

  روش بررسی: دراین مطالعه نیمه تجربی ، تعداد 250 زوج شرکت کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج مرکز مشاوره سلامت شهرستان زابل در سال 1388 با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتما لی آسان ا نتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود ساخته شامل سه بخش اطلاعات فردی ،آگاهی و نگرش بود که در قبل و بعد از آموزش تکمیل گردید . برای انجام مداخله و برنامه آموزشی از کارشناسان بهداشت عمومی استفاده گردید.داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری t زوج شده و t مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه و X2 مورد تجزیه قرار گرفت .

  یافته ها :میانگین سنی افراد مورد مطالعه 899/3 ± 78/21 سال بود. میانگین نمره آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه به ترتیب در قبل و بعد از آموزش از 44/2 ± 85/5 به 87/2 ± 92/8 واز 75/1 ± 25/10 به 71 /1 ± 12/11 افزایش پیدا کرد(05/0 ≥ p ). مقایسه تغییرات آگاهی و نگرش در قبل و بعد از آموزش افراد مورد مطالعه بر حسب هریک از متغیر های جنس،شغل و سطح تحصیلات.اختلاف آماری معنی داری را نشان داد(05/0 ≥ p ).

  نتیجه گیری: هر چند برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج نسبتا بر آگاهی و نگرش زوجین تاثیر دارد ولی این برنامه ها نیاز به اصلاح اساسی دارد و مهمترین اصل در ارتقای کیفیت این برنامه ها انتخاب یک محتوی آموزشی فراگیر بر اساس نیازسنجی آموزشی و مشکلات اساسی زوجین قبل از ازدواج و اختصاص زمان بیشتری به این کلاسها می باشد .

  

متن کامل [PDF 252 kb]   (1866 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸