دوره 18، شماره 4 - ( مهر و آبان 1398 )                   جلد 18 شماره 4 صفحات 107-119 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tbj.v18i4.1861
Ethics code: IR.SSU.SPH.REC.1395.21


XML English Abstract Print


علوم پزشکی کرمان ، alizade2009@yahoo.com
چکیده:   (754 مشاهده)
مقدمه: فشار خون بالا بیماری مزمنی است که باعث آسیب های فراوانی به فرد می شود، این بیماری عامل اصلی ناتوانی و مرگ در دنیا می باشد به صورتی که یک هشتم کل مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد. این بیماری قابل درمان نیست اما قابل کنترل می باشد لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با فشار خون بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 400 نفر از افراد بالای 30 سال در شهر یزد انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گرفت. افراد با توجه به آدرس سرخوشه ها وارد مطالعه شدند. پرسش نامه ها به صورت خودگزارش دهی و مصاحبه تکمیل شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه عوامل دموگرافیک، سؤالات آگاهی و مدل اعتقاد بهداشتی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار نسخه 15 SPSS و برای آنالیز نتایج شاخص های آماری و از آزمون های ناپارامتری من-ویتنی-یو ، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن افراد 6/11±08/44 بود.از بین متغیرهای دموگرافیک سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، وضعیت تاهل و سابقه ابتلا به پرفشاری خون در بستگان با میزان فشار خون ارتباط معنی دار داشتند. از بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی نیز تنها موانع درک شده با میزان فشار خون ارتباط معنی داری را نشان داد (01/0 (P<. نتیجه گیری: از آنجایی که بین موانع درک شده و میزان فشار خون ارتباط معنی دار برقرار می باشد پیشنهاد می شود در طی طراحی و انجام مداخلات آینده تلاش هایی در جامعه برای کاهش موانع درک شده (عدم نیاز به تغییر شیوه زندگی، نداشتن وقت کافی برای داشتن فعالیت بدنی، هزینه کنترل منظم فشار خون و عدم همراهی خانواده برای تغییر رژیم غذایی) و کنترل فشار خون صورت بگیرد.
واژه‌های کلیدی: فشار خون، مدل اعتقاد بهداشتی، یزد
متن کامل [PDF 503 kb]   (194 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/8/12 | پذیرش: 1399/2/7 | انتشار: 1399/2/7