دوره 18، شماره 5 - ( آذر و دی 1398 )                   جلد 18 شماره 5 صفحات 87-98 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tbj.v18i5.2289


XML English Abstract Print


، fmokhtari67@yahoo.com
چکیده:   (199 مشاهده)
مقدمه: گردشگری پزشکی به عنوان یک صنعت روبه رشد فرصت هایی برای کسب امتیاز رقابتی برای سازمانهای بهداشتی درمانی در استان یزد فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین توانمندی های­ بیمارستانی با توسعه گردشگری پزشکی در شهرستان یزد در سال1396 به انجام رسید.
روش بررسی: پژوهش توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1396 بر روی 150 نفر از پرستاران و پزشکان سه بیمارستان یزد انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای روا و پایا مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه توانمندی های بیمارستانی در قالب 25 سوال بود. تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تی مستقل و آنوا صورت پذیرفت.
یافته ها: بررسی نتایج حیطه ها در بررسی میانگین و انحراف معیار نشان داد در بین 5 حیطه بالاترین و پایین ترین میانگین و انحراف معیار مربوط به حیطه های هزینه خدمات (98/0±88/3) و تجهیزات (63/0±5/3) بود. همچنین بر اساس رگرسیون خطی چندگانه تجهیزات بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری پزشکی دارد (498/0= β ) و جهت این تأثیر، مثبت و معنی دار بود.
نتیجه گیری: استان یزد از لحاظ پزشکی دارای پتانسیل های بسیار زیادی است، به همین دلیل شرایط ویژه ای در راستای توسعه گردشگری سلامت در این استان وجود دارد. در نتیجه می توان با انجام اقداماتی از جمله فراهم نمودن امکانات رفاهی برای بیماران و همراهان آنها، آموزش پرسنل بیمارستان، ایجاد برند برای استان در حوزه درمان، به ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی در سطح بیمارستان‌های استان کمک نمود.
 
متن کامل [PDF 469 kb]   (63 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۲