دوره 16، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 )                   جلد 16 شماره 4 صفحات 85-95 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی یزد
چکیده:   (988 مشاهده)
مقدمه: برنامه ریزی حسابرسی مبنای اساسی و مهم در اجرای فرایند حسابرسی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه ریزی حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع می باشد، که اجزای تشکیل دهنده برنامه‌ریزی حسابرسی شامل برنامه ریزی فرایند حسابرسی، تدوین طرح کلی حسابرسی و مستندسازی فرایند حسابرسی به عنوان متغیر مستقل بوده و مدیریت کیفیت جامع به عنوان متغیر وابسته می باشد.
روش بررسی: داده ها بر اساس پرسشنامه دو بخشی که شامل برنامه ریزی فرایند حسابرسی تحت استاندارد شماره 300 و مدیریت کیفیت جامع به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای جمع آوری شدند. جامعه آماری این تحقیق بالغ بر 310 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 172 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که در نهایت 111 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید.
یافته ها: این مطالعه نشان داد که برنامه ریزی فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع تاثیر معنادار (004/0=p) و مستقیم (358/0=r)، تدوین طرح کلی حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر معنادار (001/0=p) و مستقیم (512/0=r) و مستندسازی فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر معنادار (001/0=p) و مستقیم (557/0=r) دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که متغیر های برنامه ریزی حسابرسی، تدوین طرح کلی حسابرسی و مستندسازی فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر آماری معناداری دارد،  به طوری که بیشترین تأثیر مربوط به متغیر مستندسازی فرایند حسابرسی بود.
متن کامل [PDF 195 kb]   (229 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۷