دوره 18، شماره 4 - ( مهر و آبان 1398 )                   جلد 18 شماره 4 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


، mahmoodmahbobi@yahoo.com
چکیده:   (1955 مشاهده)

مقدمه: در سال های اخیر  افزایش قابل توجهی در متوسط وزن افراد در نتیجه مصرف فست فودها دیده شده است که باعث ابتلا آنها به دیابت و بیماریهای قلبی عروقی گردیده است. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی کننده های مصرف فست فود  بر اساس مدل تصورات تمایلات در دانشجویان دانشکده بهداشت رفسنجان انجام شد.
روش بررسی: در این تحقیق مقطعی 129 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت رفسنجان به روش سرشماری  مورد مطالعه قرار گرفتند داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بصورت خود گزارشی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارspss  نسخه 20 و آزمونهای آماری توصیفی و تحلیل شامل میانگین،  انحراف معیار، ضریب  همبستگی و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار سازه های های نگرش، تصورات مثبت، ،تمایلات به مصرف فست فود، قصد نسبت به عدم مصرف فست فود و هنجارهای ذهنی منفی نسبت به مصرف فست فود به ترتیب61/3±.76/13 ، 35/4 ±17، 58/1± 4/7، 19/4 ± 27/6 و 11/3±.7 بود. با توجه به نمره سازه های مدل تصورات - تمایلات، سازه نگرش با کسب 8/68 درصد از ماکزیمم نمره قابل کسب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج آزمون همبستگی مشخص شد که سازه قصد نسبت به عدم مصرف فست فود با هنجارهای ذهنی منفی نسبت به مصرف فست فود همبستگی مثبت معنی دار و  با سازه های نگرش، تصورات مثبت، و تمایلات به مصرف فست فود همبستگی منفی معنی دار داشت. در خصوص پیش بینی قصد عدم مصرف فست فود نتایج رگرسیون خطی نشان داد که سازه های مدل توانستند40/0  درصد  از واربانس قصدعدم مصرف فست فود  را پیش بینی کنند که  هنجار ذهنی منفی نسبت به مصرف فست فود قویترین  سازه بود.
نتیجه گیری: هنجار ذهنی افراد باور شخص در مورد نظرات افراد مهم او در مورد انجام یک رفتار است بنابر این تغییر هنجارهای ذهنی افراد در جهت منفی نسبت به مصرف فست فود بر پایه مدل تصورات-تمایلات در کاهش مصرف فست فود موثر است.
 

متن کامل [PDF 534 kb]   (8310 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/3/30 | پذیرش: 1396/5/8 | انتشار: 1399/2/7