دوره 15، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1395 )                   جلد 15 شماره 6 صفحات 80-89 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد ، mozneb1@iauyazd.ac.ir
چکیده:   (1871 مشاهده)

مقدمه: با توجه به مطالعات محدود در زمینه مداخلات آموزشی و تاثیر آن بر مسئولیت پذیری، این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش معناگرایی اسلامی بر مسئولیت پذیری دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی: پژوهش از نوع مداخله ای با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه کنترل انجام گرفت. با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای 30 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 95-94 وارد تحقیق شده و بصورت تصادفی به دو گروه آزمون (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مسئولیت پذیری دانشجویان بود که پیش از اجرای آموزش به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. دوره آموزشی معنا گرایی اسلامی بر اساس قرآن وتفاسیر مربوطه تهیه گردیده و  به مدت 8 جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش اجرا گردید. در نهایت پس آزمون برای هر دو گروه انجام و داده ها با استفاده از روش­های آمار استنباطی، آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد.

 یافته ها: قبل از مداخله بین میانگین نمرات مسئولیت پذیری گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی بعد از انجام مداخله تفاوت معنی داری دیده شد. به عبارت دیگر آموزش معناگرایی اسلامی موجب افزایش مسئولیت پذیری در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گردیده است( اثر همپراش 002/ = p، گروه 005/ = p).

نتیجه گیری: با توجه به اینکه در این مطالعه، آموزش معناگرایی اسلامی منجر به ارتقاء مسئولیت پذیری دانشجویان گردید لذا بنظر می رسد این نوع آموزش می تواند یکی از راههای ارتقای عزت نفس و بالطبع افزایش مسئولیت پذیری در قشر دانشجو باشد.

متن کامل [PDF 533 kb]   (1003 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵