دوره 16، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 )                   جلد 16 شماره 5 صفحات 49-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ، Amahdad@khuisf.ac.ir
چکیده:   (1045 مشاهده)

مقدمه: ادراکات جوً خانواده و اهداف پیشرفت بر عملکرد تحصیلی اثر می گذارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق ادراکات جو خانواده با میانجی گری اهداف پیشرفت، در دانشگاه فرهنگیان یزد انجام شده است.
 روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش «الگوی علَی» بود. جامعه آماری شامل 1064 نفر، از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد در سال تحصیلی 96-95 بودکه مبتنی بر جدول مورگان و با استفاده ازروش نمونه گیری  طبقه ای تصادفی به تفکیک جنس و ترم تحصیلی، 405 نفر دانشجو انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ی ادراکات والدین (گرولنیک و همکاران، 1997) و پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی، 1998) بود. همچنین از معدل ترم قبل، به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی استفاده شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی توسط نرم­افزارهای SPSS و AMOS و با استفاده از آزمون‌های آماری و رویکرد مدل­سازی معادله ساختاری، بررسی شده­اند.
یافته ها : متغیرهای مستقل ادراکات جو خانواده و اهداف پیشرفت در مجموع 23 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین کردند. اثر غیرمستقیم ادراکات جو خانواده بر متغیر عملکرد تحصیلی به لحاظ آماری معنادار بود (05/0 < p). بنابراین متغیر اهداف پیشرفت، در رابطه بین دو متغیر دیگر نقش میانجی را ایفا کرد.
نتیجه گیری: از آنجا که هم ادراکات جو خانواده وهم اهداف پیشرفت، بطور معناداری بر روی عملکرد تحصیلی مؤثرند، بنابراین شیوه های فرزند پروری و نقش رفتاری والدین نسبت به فرزندان برای بهبود عملکرد آنها، بسیار مهم است که ضرورت توجه بیشتر والدین را می طلبد.
 

متن کامل [PDF 361 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰