دوره 16، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 85-97 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، zmomeni547@gmail.com
چکیده:   (1624 مشاهده)

مقدمه: قرص پیشگیری از بارداری یک روش پیشگیری پذیرفته شده در سراسر جهان است. از زمان معرفی این قرص ها استفاده از آنها باعث افزایش خطر عوارض وریدی و شریانی می شود اما در این که آیا قرص های ضد بارداری با دوز کم استروژن (Low Dose) می توانند عامل خطر باشد تردیدهایی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه پروفایل لیپیدی و شاخص های آنتروپومتریک و فشار خون زنان با و بدون استفاده از قرص های با دوز کم پیشگیری از بارداری انجام پذیرفت.

روش بررسی: در این مطالعه کوهورت مرکب که با مشارکت 100 خانم سنین 35-20 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی یزد انجام شد، خصوصیات دموگرافیک به صورت رودررو از طریق مصاحبه توسط محقق پرسیده شده و خصوصیات آنتروپومتریک اندازه گیری و سطح پروفایل لیپیدی با آزمایش بر نمونه های خونی تعیین شده است. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار  SPSS نسخه 21 و آزمون آماری t-test  و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شده است.

یافته ها: در مصرف کنندگان قرص انحراف معیار  ±میانگین مقادیر سرمی کلسترول( mg/dl28/38±7/180)،  تری گلیسرید (mg/dl 92/47±82/129) و  mg/dl)66/30±42/101LDL ( وmg/dl) 42/8±46/56  HDL (و در گروه غیرمصرف کننده کلسترول(mg/dl 26/30±74/)159، تری گلیسرید(mg/dl 01/44±60/93)،  mg/dl) 70/24±84/84 ) LDL و  (mg/dl 91/8 ± 18/56)HDL  بدست آمد. در گروه مصرف کننده در مقایسه با گروه غیرمصرف کننده کلسترول)003/0p=)، تری گلیسرید  ) 000/0p=) و LDL ( 004/0p=) افزایش معناداری نشان داد.

بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه مصرف قرص LD می تواند باعث افزایش سطح کلسترول، تری گلیسرید و LDL شود بنابراین مصرف این قرص می تواند موجب دیس لیپیدمی گردد

متن کامل [PDF 209 kb]   (589 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (702 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۰