دوره 15، شماره 4 - ( مهر و ابان 1395 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 77-90 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، zkhajeh3@gmail.com
چکیده:   (1441 مشاهده)

چکیده

مقدمه:کاندیدیازیس یک معضل جهانی است که میلیون ها زن را در هر سال درگیر می کند.کاندیدا آلبیکنس عامل 90-85 درصد از عفونت های قارچی واژن شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های واژینال-کاندیدا آلبیکنس در زنان دیابتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بوده است. تا کنون در این زمینه تحقیقی با این عنوان انجام نشده است.

روش بررسی:مطالعه حاضربه صورت توصیفی- تحلیلی مقطعی می باشدکه بر روی نمونه متشکل از 300 زن مراجعه کننده به کلینیک مرکز دیابت شهر یزدومطب پزشکان فوق تخصص غدد بوده است که به صورت تصادفی ساده  300 پرونده انتخاب و برای شرکت در مطالعه با کسب رضایت از آنها دعوت به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که روایی و  پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.داده ها با  استفاده از آزمون های آماری پارامتریک نرم افزار آماری spssنسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:میانگین سنی نمونه­ها 84/6±1/50 سال بود.همچنین میانگین نمره آگاهی آنهااز عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال 69/2±19/18(دامنه نمرات 21-0)، حساسیت درک شده نسبت به عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال 70/2±50/5 (دامنه نمرات 8-0)، شدت درک شده80/2±99/6(دامنه نمرات 12-0)، منافع درک شده 60/2±80/19(دامنه نمرات 22-0)، موانع درک شده  65/2±05/4(دامنه نمرات 14-0)، راهنما برای عمل80/1±34/2(دامنه نمرات 7-0)، خودکارآمدی 52/1±12/11(دامنه نمرات 12-0) بوده است. سازه های مدل توانسته اند 242/0از واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال را پیش بینی کنند که در این میان  خودکارآمدی  قویترین سازه بوده است.

بحث و نتیجه گیری:با توجه به نتایج مطالعه حاضر که سطح آگاهی و رفتار زنان مراجعه کننده به کلینیک مرکز دیابت در سطح نسبتاً مناسبی قرار داشت.پیشنهاد می شود تا ادامه و تقویت برنامه های آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و با تاکید بر خودکارآمدی به منظور بهبود رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت کاندیدا آلبیکنس واژینال صورت گیرد.

این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد می باشد.

متن کامل [PDF 218 kb]   (343 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۶/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۳/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۲۶