دوره 18، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1398 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 11-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/tbj.v18i3.1440


XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد یزد ، parspajooh@gmail.com
چکیده:   (776 مشاهده)

مقدمه: زنان با توجه به نقش فطری خود یعنی مادر بودن  و نیز تمایل به ایفای نقش اجتماعی در جامعه در قالب اشتغال، نقش دوگانه ای را ایفا می کنند. توجه به تاثیر شرکت زنان در اجتماع بر سبک فرزند پروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در برنامه ریزی های اجتماعی لازم به نظر می رسد. هدف از این پژوهش مقایسه سبک فرزند پروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در بین خانواده های دوسرشاغل و تک نان آور شهر یزد بود.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل تمام خانواده های دوسرشاغل و تک شاغل نواحی سه گانه شهر یزد بود که به صورت در دسترس تعداد 304 خانواده به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه سبک فرزندپروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده بود. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که از نظر کیفیت زندگی و ابعاد آن تفاوت معناداری در خانواده های دو سرشاغل و تک نان آور وجود ندارد. در زمینه عملکردخانواده تنها در بعد نقش ها بین خانواده های دو سرشاغل و تک نان آور تفاوت معنادار وجود دارد که این تفاوت به نفع خانواده های دوسرشاغل بود  و در مورد سبک فرزندپروری تنها در سبک مقتدرانه بین خانواده ها تفاوت معنادار  دیده شد که این تفاوت به نفع خانواده های تک نان آور بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده  خانواده های دو سر شاغل از لحاظ  مالی وضعیت بهتری  دارند ولی  خانواده های تک نان آور در  اجرای نقش عملکرد بهتری دارند . هم چنین خانواده  های تک نان آور در مقایسه با دو سر شاغل سبک تربیتی بهتری دارند.

متن کامل [PDF 610 kb]   (273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/21 | پذیرش: 1395/3/10 | انتشار: 1398/6/10