دوره 16، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 )                   جلد 16 شماره 4 صفحات 49-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد ، eidy.biostatistic@gmail.com
چکیده:   (2044 مشاهده)

مقدمه:چاقی یک بیماری مزمن با شیوه بالا و پنجمین عامل مرگ در جهان است که روند آن در حال افزایش می‌باشد. برای بررسی اثر درمان و شیوه های درمانی از پرسشنامه های کیفیت زندگی استفاده می‌شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر ترجمه، ‌پایایی و روایی پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی چاقی در ایران می باشد.
روش بررسی:مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 306 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در شهر یزد با روش نمونه گیری خوشه ای انجام گرفت. آزمون های پایایی مطالعه با استفاده از روش همبستگی درونی و ضریب توافق و روایی آن با استفاده از روایی همزمان، افتراقی و سازه با استفاده از نرم افزارها 16SPSS  و 6Mplus  انجام گرفت.
یافته ها:میانگین سنی پاسخ دهندگان 97/33 سال بوده است.  123 نفر زن و183 نفر مرد بوده اند و اکثریت نمونه را افراد متاهل(6/78 درصد ) تشکیل داده اند.  نتایج حاصل از همخوانی درونی بیانگر این بود که در تمامی مقیاس ها گونه فارسی پرسشنامه IWQOL-lite از حداقل ضریب همبستگی پایایی  (97/0-84/0)برخوردار بوده است.
ضریب توافق درونی که به منظور بررسی مناسب بودن آزمون مجدد انجام شد، در تمام مقیاس ها به جز عملکرد جنسی(57/0) مناسب (بیشتر از 70/0) بود. روایی افتراقی بیانگر این بود که این پرسشنامه قادر به افتراق زیر گروه های جنسی و وزنی است. شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نیز بیانگر مناسب بودن روایی سازه بوده است.
نتیجه گیری: گونه فارسی  پرسشنامهIWQOL-lite به منظور بررسی کیفیت زندگی افراد چاق و اضافه وزن از روایی و پایایی مناسب در جامعه ایرانی  برخوردار بوده است و توسط پزشکان و متخصصان تغذیه می تواند مورد اسفاده قرار بگیرد.

 

متن کامل [PDF 237 kb]   (581 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/11/2 | پذیرش: 1394/12/15 | انتشار: 1396/8/27