دوره 16، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 23-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، n.gh.heahp@gmail.com
چکیده:   (932 مشاهده)


ممقدمه:دوره بعد از زایمان با تغییرات مهمی در کیفیت زندگی زنان همراه می باشد که  می تواند بر سلامت مادر و کودک موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی زنان نخست زا  شهرستان نوشهر انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی  روی 120 نفر اززنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانگاههای شهرستان نوشهرکه به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام شدو از ابزار کیفیت زندگی              خلا صه شده سازمان بهداشت جهانی در حیطه های جسمانی، روانی، اجتماعی، محیطی و سلامت عمومی  و نرم افزارSPSS  و  آمار توصیفی و آزمون هایAnova ، t-testو Mann-whithnyبرای تجزیه و تحلیل  استفاده شد.
یافته ها:یافته ها  نشان داد  از   حیطه های  مورد بررسی حیطه  اجتماعی با میانگین38/13±56/72 بیشترین نمره و حیطه محیطی با میانگین 29/8±03/64 کمترین نمره را داشتند.مقایسه کیفیت زندگی بر اساس تحصیلات،نوع زایمان،جنسیت نوزاد،شغل  و سن انجام گرفت.از نظر تحصیلات اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی  وجود دارد (05/0P<  )ولی در سایر حیطه ها اختلاف معنی دار نبود.از نظر نوع زایمان اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی و محیطی مشاهده گردید (05/0P<)از نظر جنسیت نوزاد اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی وجود دارد(05/0P< )از نظر نوع شغل اختلاف معنی داری در حیطه اجتماعی مشاهده شد(05/0P<  )از نظر سن اختلاف معنی داری (05/0P<)در حیطه های اجتماعی و محیطی مشاهده شد.
نتیجه گیری:بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ملاحظه می گردد که عوامل مختلفی از جمله تحصیلات،نوع زایمان،جنسیت نوزاد،نوع شغل و سن بر کیفیت زندگی زنان نخست زا پس از زایمان  تاثیر دارند و با دانستن این مطلب مراقبین بهداشتی و مسؤلین می توانند گامهای مثبتی در راستای بهبود کیفیت زندگی زنان نخست زا بردارند.
 

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، زنان نخست زا، حیطه
متن کامل [PDF 372 kb]   (365 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (119 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۰