دوره 14، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1394 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 43-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، naeimehpourtaheri@gmail.com
چکیده:   (4134 مشاهده)
چکیده مقدمه: مدیریت دانش یکی از دستاوردهای بزرگ عصر اطلاعات و دانش می باشد و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ دانش محور مهمترین عامل در موفقیت دانش است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان های آموزشی درمانی افضلی پور شهر کرمان انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بوده و به صورت مقطعی و کاربردی در سال 1391 در بیمارستان آموزشی درمانی افضلی پور شهر کرمان انجام گرفت. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری و پاراکلینیک بیمارستان افضلی پور بودند که از بین آن ها 86 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بسته جمع آوری و با آزمون همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار اماری 17spss مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: اکثر افراد تحت بررسی در این بیمارستان وضعیت فرهنگ سازمانی را با میانگین نمره 07/3، متوسط ارزیابی کردند. بیشترین امتیاز مربوط به مولفه ی فرهنگ انطباق پذیری با میانگین نمره 18/3 و کمترین امتیاز مربوط به مولفه ی فرهنگ مشارکتی با میانگین نمره 97/2 حاصل شد. مدیریت دانش نیز از سوی پاسخ دهندگان با کسب میانگین نمره (73/2) در وضعیت نامطلوب قرار گرفت. در نهایت رابطه آماری معناداری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با ضریب همبستگی 56/0r= به دست آمد بنابراین با بهبود فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش هم بهبود می یابد و همچنین تک تک مولفه های فرهنگ سازمانی نیز بر مدیریت دانش اثر گذارند. نتیجه گیری: رابطه آماری معنادار بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، زمینه ساز تغییرات موفقیت آمیز در بیمارستان ها خواهد بود و مدیران را در پیش بینی نظام مند الویت های تغییر و تدوین بهتر استراتژی ها برای اجرای موفقیت آمیز تکنیک ها و فرایند های مدیریت یاری خواهد رساند.
متن کامل [PDF 159 kb]   (1687 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۶/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۲/۲۸