دوره 16، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 20-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

rezaei tousi A S, Nasirizadeh N, ehrampush M H. Optimization of degration Basic blue 47 dye Without the use of oxidizing agents by ultrasound-electrochemical techniques and central composite design ( CCD). TB. 2017; 16 (2) :20-30
URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-1410-fa.html
رضائی طوسی عاطفه سادات، نصیری زاده نوید، احرام پوش محمد حسن. استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD. طلوع بهداشت. 1396; 16 (2) :20-30

URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-1410-fa.html


گروه مهندسی نساجی ، nasirizadeh@yahoo.com
متن کامل [PDF 1688 kb]   (485 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (1754 مشاهده)
متن کامل:   (371 مشاهده)
استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت-الکتروشیمی و روش آماری CCD
نویسندگان: عاطفه سادات رضایی طوسی1، نوید نصیریزاده2، محمدحسن احرامپوش3
1.دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
2.نویسنده مسئول:دانشیار دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر،دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تلفن تماس : 09132504106                Email:nasirizadeh@yahoo.com
3.استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
چکیده
مقدمه:یکی از آلاینده‌های مهمی که محیط زیست بشر را مورد تهدید قرار داده‌اند، ترکیبات رنگی می‌باشند. بر این اساس تاکنون روش‌های متعددی برای حذف این آلاینده‌ها از پساب صنایع به ویژه صنعت نساجی ارائه شده‌اند. یکی از این روشهایی که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند، روش سونوالکتروشیمی به شمار می‌آید.
روش بررسی: این مطالعه از نوع بنیادی-کاربردی است، و جامعه آماری مورد بررسی شامل محلولهای آبی سنتتیک از رنگزای بازیک بلیو 47 میباشد. در این کار با استفاده از روش آماری CCDاثرات متقابل چهار متغیر مهم pH محیط، غلظت محلول رنگی، مدت زمان فرآیند و پتانسیل در رنگبری از پساب ترکیب رنگی بازیک بلیو47 (BB47) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها: بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته و نتایج حاصل بدون حضور عامل اکسنده هیدروژن پراکسید، بهترین شرایط برای رنگبری در شرایط بهینه 9=pH، غلظت رنگ µM 3/303،زمان تماس min93،پتاسیل V81/0 بدست آمد. از سوی دیگر مدل ارائه شده توسط نرم‌افزار با پیش‌بینی میزان رنگبری برابر % 8/92 با آزمایش‌های تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان رنگبری % 3/92 به صورت تجربی مدل ارائه شده توسط نرم‌افزار را تایید می‌نماید. حذف COD با توجه به شرایط بهینه مذکور توسط فرآیند ترکیبی فراصوت-الکتروشیمی %96بوده است.
نتیجهگیری: CCD یک تکنیک خوب برای بررسی و مطالعه تاثیر همزمان متغیرهای مهم بر حذف رنگ BB47 مورد استفاده قرار گرفت.بر این اساس شرایط بهینه (9=pH، غلظت رنگ µM 3/303، زمان تماتس min93، پتاسیل V81/0) توسط نرم­افزار تعیین گردید. درصد رنگبری پیش­بینی شده توسط مدل در این شرایط%8/92 بود که پس از انجام آزمایش مقدار تجربی %34/92 بدست آمد که نزدیکی پاسخ­ها نشان­            دهنده­ی مناسب بودن مدل می­باشد.
واژههای کلیدی: سونوالکتروشیمی، بازیک بلیو47، طراحی مرکب مرکزی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد میباشد.
مقدمه
صنایع نساجی در کشورهای در حال توسعه در حال گسترش هستند. یکی از بزرگترین مصرف­کنندگان آب و از جمله تولید­کنندگان فاضلاب در میان صنایع، صنعت نساجی می­باشد(2،1). در میان مراحل مختلف در صنعت نساجی، فرآیند رنگرزی حجم بالایی از آب را برای رنگرزی ، تعمیر و شستشو مورد استفاده قرار می­دهند. فاضلاب صنایع نساجی حاصل از فرآیندهای رنگرزی و تکمیلی می‌تواند یک تهدید جدی علیه محیط زیست باشد. این فاضلاب، با غلظت COD بیش از mg/L 1600 و غلظت زیاد رنگ در دسته فاضلاب­های خیلی قوی طبقه­بندی می­شود(4، 3).
تقریبا یک میلیون تن رنگ در سراسر جهان در طول سال تولید می­شود که رنگ­های آزو و آنتراکینون ٪65-75 درصد کل رنگ های نساجی را تشکیل می­دهند(5). علاوه بر رنگ، این فاضلاب شامل مخلوط پیچیده­ای از مواد آلاینده، از جمله فلزات سنگین، مواد افزودنی، مواد شوینده و سورفاکتانت­ها هستند. انتقال همه این عوامل در فاضلاب صنایع نساجی، باعث سخت­تر شدن فرآیند تصفیه می­شود.تخلیه فاضلاب­های رنگی به محیط­های آبی به دلیل وجود رنگ و تجزیه ترکیبات سمی مانند بنزیدین، نفتالن و دیگر ترکیبات آروماتیک نامطلوب، باعث ایجاد خواص سرطان­زایی و جهش­زایی به شکلهای مختلف می­گردد(6-8). به­ دلیل داشتن ساختار پیچیده، منشا مصنوعی و طبیعت مقاوم رنگ­های نساجی، حذف آن­ها از فاضلاب صنایع قبل از دفع به سیستم­های هیدرولوژیکی ضرورت می­یابد(10 ،9).
 فرآیندهای مختلفی برای رنگ­زدایی فاضلاب صنایع نساجی مورد استفاده قرار گرفته است که می­توان به فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اشاره کرد. این روشها به دلیل حضور ترکیبات فراوان مواد آلی مقاوم در پساب و مشکلات مرتبط با هزینه، بهره­وری و تولید لجن دارای محدویت هستند که          می توان با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیونبر این محدودیت­ها غلبه کرد(13- 11).
 از جمله این روشها میتوان به فناوری سونوالکتروشیمی بهمنظور تخریب و تصفیه رنگ به عنوان یکی از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته اشاره کرد. در این فرآیند به دلیل پدیده کاویتاسیون ناشی از ارتعاشات فراصوت داخل مایع در دما و فشار بالا، و مدت زمان کوتاه باعث آزاد شدن رادیکال هیدروکسیل و در نتیجه تخریب ترکیبات می­گردد(15، 14). این تکنولوژی ترکیبی جذاب، به دلیل دارا بودن مزایایی از قبیل قابلیت تطبیق با محیط زیست، استفاده از انرژی پاک، بازیابی فلزات سنگین، تصفیه مواد زائد با سمیت خیلی بالا، عدم ایجادآلودگی ثانویه در محیط زیست و مقرون به صرفه بودن هزینهها امروزه بیش از سایر روشها مورد توجه محققین قرار گرفته است(17، 16). بنابراین تجزیه سونوالکتروشیمی آلایندهها یکی از روشهای امیدوارکننده برای تصفیهی پساب های صنعتی بویژه فاضلاب صنایع نساجی میباشد(19، 18).
 هدف از این مطالعه بررسی تعیین کارایی فرآیند سونوالکتروشیمی در تخریب ترکیب رنگی بازیک بلیو47  (47BB) از محیط‌های آبی بدون استفاده از هیدروژن پراکسید در این تحقیق، متغیرهای مستقل pH محلول رنگی،غلظت محلول رنگی، پتانسیل اعمال شده و مدت زمان رنگبری به روش CCD، مورد بهینه‌سازی قرار گرفت.
روش‌ بررسی
رنگ BB47 از شرکت سیبا تهیه شد و بدون هیچ خالص سازی مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات ساختارشیمیایی رنگزا در شماتیک (1) ارائه شده است. وسایل به کار رفته در این مطالعه عبارتند از: دستگاه اسپکتروفتومتر مدل کری 100 ساخت کشور ژاپن، دستگاه pH متر مدل 876 ساخت شرکت متراهم سوییس، دستگاه گالوانواستات-پتانسیو استات مدل میکرو ساخت شرکت اتولب هلند، سل سه الکترودی شامل الکترودهای کربنی، پلاتین و کالومل ساخت شرکت آذر الکترود ایران، دستگاه فراصوت ساخت شرکت ایتالیا.
آزمایش­های تخریب فراصوت-الکتروشیمی در یک سل الکترولیتی غیر مجزا ساخته شده از ورق پریکس انجام گرفت. الکترود کار و الکترود کمکی به طور عمودی و موازی با یکدیگر با فاصلهcm5/2در داخل سل قرار داده شدند. الکترود کربنی به عنوان الکترود کار (آند) و صفحه پلاتین به عنوان الکترود کمکی (کاتد) و از کالومل به عنوان الکترود مرجع استفاده گردید.
در هر آزمایش 100 میلی­لیتر محلول BB47 با غلظت‌های مختلف اولیه تهیه شد. متغیرهای مختلف نظیر pHاولیه‌ی محلول، پتانسیل اعمال شده، مدت زمان رنگبری و غلظت محلول رنگی به طور همزمان با روش CCD مورد بهینه‌سازی قرار گرفتند. در ابتدا با استفاده از نرم‌افزار CCD، بر اساس چهار متغیر مذکور 30 آزمون طراحی شد که داده‌های مربوط به آن در جدول(1) آورده شده است. بر اساس شرایط موجود در جدول (1) آزمون‌های رنگبری از محلول‌های رنگی بدون حضور اکسنده در شرایط مذکور 4 بار تکرار و میانگین، میزان رنگبری با استفاده از فرمولزیر محاسبه شد.
= (%) تخریب رنگ
که Ct و C0 به ترتیب غلظت رنگزاها در زمان‌های واکنش 0 و t برحسب mg/L می‌باشد. لازم به ذکر است که غلظت رنگ باقیانده با استفاده از اندازه‌گیری مقدار جذب در طول موج بیشینه nm)617=maxλ) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری و نمودار درجه‌بندی محاسبه گردید. تخریب مواد آلی توسط COD( اکسیژن مورد نیاز شیمیایی Chemical Oxygen Demand) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار COD توسط دی­کرومات پتاسیم با روش تقطیر برگشتی(رفلکس بسته) مشخص گردید. درصد حذف CODبا استفاده از رابطه زیر در شرایط بهینه بدست آمده محاسبه شد.
100× = Percentage   COD   removal
که COD0 و COD t به ترتیب اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در مدت زمان 0 (اولیه) و t می­باشد.
طراحی آزمایش: درراستای طراحی آزمایش وبهینه‌سازی شرایط تخریب رنگ با استفاده از سیستم سونوالکتروشیمی، تأثیر همزمان  عوامل مختلفی همچونpH ، غلظت محلول رنگ،زمان و پتانسیل اعمالی بر میزان رنگبری محلول رنگی BB47، به روش آماریCCD و با استفاده از نرمافزار 2/0/8Design Expert موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. محدوده و سطوح متغیرها در جدول 1 آورده شده است. هر یک از چهار عامل، در بر اساس مقدار آلفا برابر 11 محاسبه شده است. در زمان تصویب نکات اخلاقی رعایت گردیده است.
 
 
جدول 1: متغیرها و دامنه مورد مطالعه آنها
متغیر دامنه مورد بررسی
-1 + +1 α
pH 2 25/4 5/6 75/8 11
غلظت رنگزا(μM) 10 5/275 505 5/752 1000
زمان فرآیند (min) 5 75/33 5/62 25/91 120
ولتاژ اعمال شده (V) 15/0 33/0 52/0 71/0 9/0
جدول2: شرایط طراحی‌شده برای به دست آوردن شرایط بهینه با کمک روش CCD
درصد رنگبری % ولتاژ اعمالی  / V زمان فرآیند ( min) غلظت رنگزا (/µmol) pH شماره آزمون
42 7125/0 25/91 5/752 25/4 1
46/46 3375/0 25/91 5/752 75/8 2
40 7125/0 75/33 5/257 25/4 3
58 525/0 5/62 505 5/6 4
62 525/0 120 505 5/6 5
06/63 7125/0 25/91 5/257 75/8 6
2/54 525/0 5/62 505 5/6 7
6/53 525/0 5/62 505 5/6 8
99/38 3375/0 75/33 5/752 75/8 9
5/59 9/0 5/62 505 5/6 10
92/56 525/0 5/62 10 5/6 11
12/40 3375/0 25/91 5/752 25/4 12
52 525/0 5/62 505 5/6 13
6/51 7125/0 75/33 5/257 75/8 14
60 3375/0 25/91 5/257 25/4 15
93/41 7125/0 75/33 5/752 25/4 16
33/40 7125/0 75/33 5/752 75/8 17
3/50 3375/0 75/33 5/257 75/8 18
8/38 3375/0 75/33 5/257 25/4 19
21/35 525/0 5/62 505 2 20
65/52 525/0 5/62 505 5/6 21
14/53 15/0 5/62 505 5/6 22
53 3375/0 25/91 5/257 75/8 23
32 3375/0 75/33 5/752 25/4 24
2/59 7125/0 25/91 5/752 75/8 25
95/54 525/0 5/62 1000 5/6 26
75 525/0 5/62 505 11 27
51 525/0 5/62 505 5/6 28
73 7125/0 25/91 5/257 25/4 29
5/20 525/0 5 505 5/6 30
 
 
برای این طراحی و بر اساس چهار فاکتور، 30 آزمایش طراحی گردید که در جدول 1 شرایط هر آزمایش ذکر گردیده است. به منظور به حداقل رساندن متغیرهایی که به هر دلیل قابل کنترل نیستند، ترتیب آزمایش­ها به صورت تصادفی انتخاب شد.
در واقع برای رفع مشکل تداخل اثر عوامل مختلف بر روی یکدیگر و نیز کاهش زمان و هزینه‌ی لازم برای بهینه‌کردن شرایط برای حذف رنگزا، از روش‌ طراحی مرکب مرکزی استفاده ‌شد. به طور کلی هدف طراحی آزمایش این است که با کمترین تعداد آزمایش،متغیرهای مؤثر روی واکنش و بر هم‌کنش آن‌ها را مشخص نموده و از این طریق بهترین نتیجه برای دستیابی به بالاترین ضریب تاثیر راکه مطابق با کارهای آماری می‌باشد، گزارش نماید(20).
یافته ها
Anova برای آزمایش معنی­دار بودن و مناسب بودن مدل مورد نیاز است که در جدول 3 آورده شده است. برای  Anovaمدل F-value کمتر از 0.0001 دلالت بر معنی­دار بودن دارد. مطابق با جدول 2، F-VALUE مدل برابر با 58/17، نشان می­دهد که مدل معنی­دار است. قابلیت این مدل با استفاده از ضریب همبستگی (999/0R2=) آزمایش گردیده است که نشان­می­دهد که بیشتر از 9/99 % از تغییر نمونه با مدل ارائه شده مطابقت و تنها 1/0 % از کل انحراف دارد. مقدار کمتر از ضریب تغییرات (81/7=CV%) نشان می­دهد که آزمایش­ها دقیق و قابل اعتمادند. Adeq Precision نسبت سیگنال به نویز را اندازه­گیری می­کند. نسبت بزرگتر از 607/19 مطلوب است. 
 
جدول 3: نتایج حاصل از آنالیز Anova برای مدل ارایه شده
عامل مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات مقدارF p-valueProb > F
مدل 64/3802 14 62/271 58/17 0001/0 > معنادار
A-pH 13/1 1 13/1 073/0 7905/0
B- غلظت رنگزا 94/1 1 94/1 13/0 7280/0
C- زمان فرآیند 13/861 1 13/861 73/55 0001/0 >
D ولتاژ اعمالی 67/170 1 67/170 04/11 0046/0
AB 92/31 1 92/31 07/2 1712/0
AC 59/29 1 59/29 92/1 1866/0
BC 00/72 1 00/72 66/4 0475/0
A2 23/2 1 23/2 14/0 7094/0
B2 16/0 1 16/0 010/0 9213/0
C2 89/392 1 89/392 42/25 0001/0
ABC 83/210 1 83/210 64/13 0022/0
A2B 76/136 1 76/136 85/8 0094/0
B2C 64/82 1 64/82 35/5 0354/0
A3 71/319 1 71/319 69/20 0004/0
باقیمانده 79/231 15 45/15
عدم تناسب 85/201 10 19/20 37/3 0960/0 معنادار نیست
خطای مطلق 94/29 5 99/5
Cor Total 43/4034 29
 
شکل شماره‌ی 1 (الف) نشان‌دهنده‌ی تاثیر هم‌زمان pH و پتانسیل‌های مختلف بر محلول رنگی با غلظت Mµ505 و زمانmin5/62 می­باشد. همان­طور که مشاهده می­شود با افزایش pH از 25/4 تا 7/7، درصد رنگبری افزایش یافته و سپس با افزایش pHتا مقدار 8/8 به طور آرام روند صعودی داشته است. بر اساس نتایج حاصل می‌توان پیشنهاد نمود که با افزایش pH محلول رنگی رفته رفته بر غلظت گروه هیدروکسیل(OH-) افزوده می­شود. درpHهای قلیایی آنیونهای اصلی OH- است که با از دست دادن الکترون در سطح آند به رادیکالهای OH. تبدیل می‌شود. از طرفی حضور امواج فراصوت باعث افزایش مهاجرت آنیون­های هیدروکسیل به سمت آند میشود(21). لذا با افزایش pH محلول به تعداد رادیکال‌های هیدروکسیل به عنوان عامل اصلی در تخریب رنگ افزوده می‌شود.
همچنین این شکل نشان می‌دهد که با افزایش پتانسیل اعمالی از مقدار V34/0 به V71/0 میزان تخریب رنگ افزایش نشان داده است. همانطور که این شکل به خوبی نشان میدهد با افزایش پتانسیل اعمال شده میزان تخریب رنگ افزایش یافته است. این مشاهده به دلیل اعمال نیروی بیشتر در راستای تولید رادیکال‌های هیدروکسیل فعال میباشد. در حقیقت با افزایش پتانسیل اعمال شده تعداد رادیکال‌های آزاد افزایش یافته است.
شکل  (1-ب) تاثیر همزمان متغیرهای غلظت رنگ و pH بر روی درصد رنگبری را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در زمان ثابت min5/62 و پتانسیلV53/0 با افزایش pH از 25/4 به 75/8 درصد رنگبری افزایش یافته در حالیکه با کاهش غلظت رنگ از µM 5/752 به µM5/257 درصد رنگبری نیز روند صعودی دارد. بر اساس نتایج حاصل، بدیهی است که با افزایش غلظت محلول رنگی تعداد مولکولهای رنگ افزایش یافته و در نتیجه مصرف رادیکالهای هیدروکسیل به وسیلهی مولکولهای رنگ بیشتر از تولید رادیکال آزاد میگردد. کاهش تعداد رادیکالهای آزاد به نسبت تعداد مولکول­های رنگ از کارایی سیستم، جهت تخریب رنگ میکاهد(22).
شکل شماره‌ی (1-ج)  تاثیر هم‌زمان مدت زمان فرآیند رنگبری و اعمال پتانسیل‌های الکترودی مختلف بر میزان رنگبری در 5/6=pH و غظت رنگ Mµ505 را نشان می­دهد. همانطور که مشاهده می­شود با افزایش مدت زمان تماس از min 75/33 به 25/91 درصد رنگبری روند صعودی داشته است. نتایج حاصل نشان می­دهد هر چه قدر میزان اعمال پتانسیل در این روش افزایش یابد تعداد مولکولهای رنگ بیشتری در معرض عمل سونوالکتروشیمی و رادیکالهای آزاد حاصل از این روش قرار میگیرد در نتیجه، میزان تخریب مولکولهای رنگ در بازهی زمانی اعمال شده افزایش مییابد. همچنین بر اساس نتایج حاصل با افزایش پتانسیل اعمالی میزان کارایی روش افزایش یافته و رنگبری روند صعودی داشته است.
با توجه به شرایط بهینه پیشبینی شده توسط نرمافزار طراحی آزمون بر حذف COD رنگ بازیک بلیو 47 با تکنولوژی ترکیبی فراصوت-الکتروشیمی، میزان COD عامل رنگزا از mg/L 100 به mg/L4 کاهش یافته است که این مقدار برابر با حذف 96 درصدی COD می­باشد.
بنابراین روش ترکیبی فوق، عامل موثری در کاهش و حذف مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی همواره مورد توجه قرار می­گیرد.
 

شکل 1: نمودار طرح سه بعدی تاثیر همزمان (الف)pH و پتانسیل­های مختلف در غلظت ثابت رنگ Mµ 505 و زمان تماسmin5/62، (ب) غلظت رنگ و pH در زمان min 5/62 و پتانسیل V53/0 و (ج) مدت زمان تماس و پتانسیلهای مختلف در 5/6=pH و غلظت رنگ Mµ505.
 
 
بحث و نتیجه‌گیری
CCD یک تکنیک خوب برای بررسی و مطالعه تاثیر همزمان متغیرهای مهم بر حذف رنگ BB47 مورد استفاده قرار گرفت (23). بر اساس مدل بدست آمده هر یک از عوامل در گستره مجاز به نحوی تغییر داده شد که پاسخ بهینه که حداکثر مقدار رنگبری است بدست آید. براساس بررسی‌های به عمل آمده و مدل نمودن فرآیند، با افزایش pH محیط، افزایش پتانسیل اعمال شده، کاهش غلظت محلول رنگی و افزایش مدت زمان اعمال پتانسیل، فرآیند رنگبری با کارایی بالاتری صورت می‌پذیرد. در نهایت بهترین شرایط جهت انجام مناسب فرآیند رنگبری شامل (9=pH، غلظت رنگ µM 3/303، زمان تماتس min93، پتاسیل V81/0) توسط نرم­افزار تعیین گردید. نکته قابل توجه این که در روش طراحی شده‌ی حاضر بدون استفاده از هیچ عامل اکسنده‌ای که معمولا باقی مانده‌ی آن‌ها از عوامل مخرب محیط زیست به شمار می‌آیند، رنگبری یک ترکیب رنگی با کارایی  % 3/92 صورت پذیرفت.
بر اساس مطالعه یان-زی رن و همکاران، حداکثر میزان تخریب سونوالکتروشیمیایی تریکلوزان در آب %92 بود که با نتایج حاصل شده از تحقیق مطابقت دارد(24). بر اساس مطالعه یانگ و همکاران، حداکثر تخریب سونوالکتروشمیایی رنگ متیلن بلیو با استفاده از نانوالکترودها %92 می­باشد که با نتایج حاصل شده این مطالعه مطابقت دارد(25).
تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی یزد گروه مهندسی نساجی و پلیمر در قالب پایان نامه دانشجویی انجام شده است که بدینوسیله نویسندگان مقاله لازم میدانند از کسانی که در اجرای این پژوهش مساعدت نمودهاند، تشکر و قدردانی نمایند.
تضاد منافع
نویسندگان این مقاله اعلام میدارند هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
References
1- EslamiA, MoradiM,Ghanbari F,MehdipourF, Decolorization and COD removal from real textile Waste water by chemical and electrochemical Fenton processes: a comparative study. Journal of Environmental Health Sciences & Engineering 2013; 11:31-40.
2-Chowdhury P, viraraghavan T, Sonochemical degradation of chlorinated organic compounds, phenolic compounds and organic dyes – A review, Science of the total environment 2009; 407: 2474-2492.
3-Souza FL, SaezC, Canizares P, Motheo AJ, and Rodrigo MA, Sonoelectrolysis of Wastewaters Polluted with Dimethyl Phthalate. Industrial& Engineer Chemistry Research 2013; 52: 9674−9682.
4-Yong B, Zuo J, Tang X, Liu F, Yu X, Tang X, Jiang H, Gan L, Effective ultrasound electrochemical degradation of methylene blue waste water using a nanocoated electrode. Ultrasonics Sonochemistry 2014; 21: 1310–1317.
5- Demim S, Drouiche N, Aouabed A, Benayad T, Couderchet M, Semsari S, Study of heavy metal removal from heavy metal mixture using the CCD method. Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2013; 20:512-520.
6-Abid T, Malik SN, Hussain N, Siddiqe M,MahmoodQ, Hussain I, Mateen F, Ahmed Z and FarooqR, Electrolyte Assisted Sono Electrochemical Decomposition of Reactive Red 195, Journal of the Chemical Society of Pakistan2013; 35(2): 378-385.
7-Yaqub A, Ajab H, Isa MH, Jusoh H, Junaid M and Farooq R, Effect of Ultrasound and Electrode Material on Electrochemical Treatment of Industrial Wastewater.Journal of New Materials for Electrochemical Systems 2012; 15: 289-292.
8-Phi NQ, Zhaonan S, Xiaomin H, Decolorization of Direct yellow R dye from aqueous solution by Aluminum anode electrochemical. Advanced Materials Research 2012; 581: 58-63.
9-Maleki A, Mahvi AH, Ebrahimi R, Zandsalimi Y, Study of photochemical and Sonochemical processes efficiency for degradation of dyes in aqueous solution. Korean Journal of Chemical Engineering 2010, 27(6):1805–1810.
10- Zhang F,FengC, LiW, CuilJ, Indirect Electrochemical Oxidation of Dye Wastewater Containing Acid Orange 7 Using Ti/RuO2-Pt Electrode. International Journal of Electrochemical Science 2014; 9: 943 – 954.
11-Abbasi M, Razzaghi AslN, Sonochemical degradation of Basic Blue 41 dye assisted by nanoTiO2 and H2O2. Journal of Hazardous Materials 2008; 153: 942–947.
12- Raghu S, Ahmed Basha C, Chemical or electrochemical techniques, followed by ion exchange, for recycle of textile dye wastewater. Journal of Hazardous Materials 2007; 149: 324–330.
13-Rivera M,Pazos M andSanroman MA, Improvement of dye electrochemical treatment by combination with ultrasound technique. Journal of Chemistry Technology and Biotechnology 2009; 84: 1118–1124.
14-Martinez SS, Uribe EV. Enhanced Sonochemical Degradation of Azure B Dye by the Electrofenton Process. Ultrasonics Sonochemistry 2012; 19(1): 174–178.
15- WengM, Zhou Z, ZhangQ, Electrochemical Degradation of Typical Dyeing Wastewater in Aqueous Solution: Performance and Mechanism. International Journal of Electrochemical Science 2013; 8:290-296.
16- ermentzis K, Valsamidou E, Chatzichristou C,Mitkidou S, Decolorization Treatment of Copper Phthalocyanine Textile Dye Wastewater by Electrochemical Methods. Journal of Engineering Science and Technology Review 2013; 6 (1): 33-37.
17- Siddique M, Farooq R, Mehmood Khan Z, Khan Z, Shaukat SF, Enhanced decomposition of reactive blue 19 dye in ultrasound assisted electrochemical reactor. Ultrasonics Sonochemistry 2011; 18: 190–196.
18-Yaqub A, Ajab H, Applications of sonoelectrochemistry in wastewater treatment system. Review in ChemicalEngineering 2013; 29(2): 123–130.
20-Nasirizadeh N, Dehghanizadeh H, Yazdanshenas ME, Rohani Moghadam M, Karimi A, Optimization of wool dyeing with rutin as natural dye by central compositedesign method. Industrial Crops and Products 2012; 40: 361– 366.
21-Etemadifar A, Dehghani M, Jafari S, Nasirizadeh N, Investigation of Sonoelectrochemistry Process on Discoloration of Basic Yellow 28 in Presence of Titanium Dioxide Nanoparticles. Journal of applied chemistry, 2017; 42: 125-138. [Persian]
22-He Z, Song S, Zhou H, Ying H, Chen J. Reactive Black 5 decolorization by combined sonolysis and ozonation. Ultrasonics Sonochemistry 2007; 14: 298304.
23-Duc DS, Response surface optimization for decolorization of Basic Blue 41 by Fenton’s reagent. International journal ofChemtech research 2014; 6(7):3943-3948.
24-Ren YZ, Franke M, Anschuetz F, Ondruschka B, Ignaszak A, Braeutigam P, Sonoelectrochemical degradation of triclosan in water, Ultrasonics Sonochemistry 2014; 21 (6): 2020-2025.
25-Yang B, Zuo J, Tang X, Liu F, Yu X, Tang X, Jiang H, Gan L, Effective ultrasound electrochemical degradation of methylene blue wastewater using a nanocoated electrode. Ultrasonics Sonochemistry 2014; 21:1310–1317.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/1/22 | پذیرش: 1394/3/2 | انتشار: 1396/4/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طلوع بهداشت یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Tolooebehdasht

Designed & Developed by : Yektaweb