دوره 15، شماره 5 - ( آذر و دی 1395 )                   جلد 15 شماره 5 صفحات 31-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد ، bahrevar91@yahoo.com
چکیده:   (3705 مشاهده)

مقدمه: سرطان پروستات شایع ترین سرطان بین مردان می باشد، بر همین اساس هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات در مردان بالای 40 سال شهر یزد بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی می باشد.

روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه تجربی- مداخله ای می باشد، حجم نمونه های  گروه های مورد و شاهد بر اساس فرمول 40 نفر بدست آمد و سپس نمره مربوط به نگرش و آگاهی و عملکرد افراد نمونه قبل از آموزش و سپس 3 ماه بعد از مداخله بر اساس پرسشنامه  بدست آمد و اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار18  SPSS شده و به کمک آزمون های تی مستقل و کای اسکوئر بررسی شد .

یافته ها: در این مطالعه میانگین سنی افراد شرکت کننده در گروه آزمون 33/8 ±55/54 و میانگین سنی افراد شرکت کننده در گروه کنترل 69/8±02/55 می باشد،. مقایسه نمره آگاهی در گروههای آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله نشان داد در مرحله دوم (بعد از مداخله) اختلاف میانگین نمره آگاهی در گروه آزمون و کنترل معنادار بود(000/0 =P)بین سازه شدت درک شده با موانع درک شده و منافع درک شده ، با خود کارآمدی (000/0 = P) عملکرد (000/0 = P) راهنمای عمل (000/0 = P) همبستگی مستقیم معناداری مشاهده شد. 

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با افزایش آگاهی در بین افراد بالای 40 سال می توان عملکرد های پیشگیری از بروز سرطان پروستات را بهتر و موثر تر در جامعه به کار برد.

متن کامل [PDF 462 kb]   (902 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/10/27 | پذیرش: 1393/11/25 | انتشار: 1395/10/27