دوره 13، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1393 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 42-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، soltanitahere@gmail.com
چکیده:   (3444 مشاهده)
مقدمه : دردوران پیری و کهولت تغییرات جسمی ‌و روحی بسیاری به صورت تدریجی در انسان ایجاد می‌شودکه افراد را در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماریهای مزمن، تنهایی و انزوا،عدم برخورداری از حمایت اجتماعی قرار داده و بدلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیادی استقلال فردیشان نیز مورد تهدید قرار می گیرد. بررسی مشکلات سالمندان به منظور مدیریت و برنامه ریزی برای این قشر جامعه از اولویت های بهداشتی کشور می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت توانایی انجام فعالیتهای روزانه وشیوع بیماریهای مزمن ، در سالمندان شهریزد انجام شده است. روش بررسی : این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی265 سالمند 60 ساله و بالاتر، ساکن شهر یزد به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. داده ها با استفاده ازپرسشنامه ای مشتمل بر سوالات دموگرافیک و ابتلا به بیماریهای مزمن و "ابزاراستقلال فعالیت های زندگی روزانه" استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار16spss و جداول توصیفی،تست های کروسکال والیس ومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره کسب شده در فعالیتهای روزمره زندگی99/5± 03/ 36 (40-0)و فعالیتهای ابزاری زندگی برابر با 22/8±25/24 (40- 0) بود به طوریکه 2/56% سالمندان در گروه مستقل و 34% در گروه مستقل نسبی و 8/6% در گروه وابسته نسبی قرار داشتند.همچنین فعالیتهای روزمره زندگی با متغیر های سن(361/0r=- و 001/0 p=)و سطح تحصیلات( 335/0r=، 001/0 p=) ارتباط معنی دار آماری داشت. همبستگی معکوس و معنی داری(332/0- r= 001/0 (p=بین تعداد بیماریهای مزمن و توانایی انجام فعالیتهای روزانه زندگی دیده شد بطوریکه با افزایش تعداد بیماریهای مزمن سطح استقلال سالمندان کاهش یافته بود .همچنین در این بررسی با توجه به اظهارنظر خود سالمندان بیشترین درصد فراوانی بیماریهای مزمن به ترتیب شامل بیماری درد های مفصلی (8/74%)پوکی استخوان (8/53%) فشارخون بالا(4/49%)مشکلات خواب (2/39%) و بیماریهای قلبی عروقی (5/38%) بود. نتیجه گیری: بخش قابل توجهی از سالمندان در جامعه مورد بررسی از نظر فعالیتهای روزانه وابسته نسبی می باشند که در این زمینه توانایی استحمام یکی از مهمترین وابستگی ها می باشد، به علاوه با توجه به نتایج مطالعه، بیماریهای مزمنی چون درد مفاصل، پوکی استخوان از شیوع بالایی برخوردار بوده لذا پیشنهاد می شود در جهت کاهش ناتوانی سالمندان با همکاری مراکز بهداشتی درمانی وشناسایی سالمندان بیمار با درمان به موقع وآموزش خود مراقبتی به سالمند وخانواده اش بتوان تا حدی از بروز معلولیت ها وناتوانی آنها پیشگیری نمود.
متن کامل [PDF 196 kb]   (1589 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1391/10/1 | پذیرش: 1391/12/22 | انتشار: 1393/6/29